Kho đề thi

Đề thi tốt nghiệp năm 2015 ngành GDTH

12/10/2015 2:13:08 PM

Anh(Chị) em click vào tệp đính kèm để tham khảo đề thi tốt nghiệp liên thông từ TC lên Đại ngành Giáo dục Tiểu học hệ từ xa (thi tháng 12/2015)...

Đề thi tốt nghiệp năm 2015 ngành GDMN

12/10/2015 2:10:55 PM

Chị(Em) click vào tệp đính kèm để tham khảo đề thi tốt nghiệp liên thông từ TC, CĐ lên ĐH hệ từ xa của Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế (thi tháng 12/2015)...

Đề thi tuyển sinh môn NL Kế toán lớp liên thông TC lên ĐH ngành Kế toán

10/8/2014 2:04:06 PM

Đề thi tuyển sinh môn NL Kế toán lớp liên thông TC lên ĐH ngành Kế toán

Nội dung, chương trình thi TN ngành GDMN

10/8/2014 2:03:03 PM

Nội dung, chương trình thi TN ngành GDMN

Chọn trang
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình