Việc làm cho sinh viên mới ra trường tại hà nội, tìm việc làm sinh viên mới tốt nghiệp

Việc làm tại Hà Nội

Bạn đang xem: Việc làm cho sinh viên mới ra trường tại hà nội

Việc làm tại hồ nước Chí Minh
Việc làm cho tại Đà Nẵng
Việc có tác dụng tại Bắc Ninh
Việc làm tại Bình Dương
Việc làm cho tại Đồng Nai
Việc làm tại Hà Nam
Việc làm tại Hải Dương
Việc làm cho tại Hưng Yên
Việc có tác dụng tại Long An
Việc làm 2d design tại Hà Nội
Việc làm 3d artist trên Hà Nội
Việc làm 3d designer tại Hà Nội
Việc làm admin tại Hà Nội
Việc làm cho affiliate marketing tại Hà Nội
Việc làm an toàn mạng trên Hà Nội
Việc làm autocad 2d tại Hà Nội
Việc làm b2b trên Hà Nội
Việc làm b2b sales tại Hà Nội
Việc làm bác bỏ sĩ hết sức âm tại Hà Nội
Việc làm báo cáo sự vậy tại Hà Nội
Việc làm phòng bếp trưởng trên Hà Nội
Việc làm biên dịch giờ đồng hồ anh trên Hà Nội
Việc có tác dụng biên thông ngôn tiếng anh tại Hà Nội
Việc có tác dụng biên thông dịch tiếng hàn trên Hà Nội
Việc làm biên tập viên trên Hà Nội
Việc làm chỉnh sửa viên sách tại Hà Nội
Việc làm bim modeler trên Hà Nội
Việc làm blockchain tại Hà Nội
Việc làm cho brand kinh doanh tại Hà Nội
Việc làm business advisor trên Hà Nội
Việc làm business analysis trên Hà Nội
Việc có tác dụng business assistant trên Hà Nội
Việc làm business consultant tại Hà Nội
Việc làm cho business intelligence trên Hà Nội
Việc có tác dụng business operation tại Hà Nội
Việc làm cho cad operator tại Hà Nội
Việc làm cán bộ dự án tại Hà Nội
Việc có tác dụng channel sales tại Hà Nội
Việc làm chỉ đạo trưởng dự án công trình tại Hà Nội
Việc làm hội chứng từ xuất nhập vào tại Hà Nội
Việc làm content manager trên Hà Nội
Việc làm nội dung marketing trên Hà Nội
Việc làm nội dung media tại Hà Nội
Việc làm content writer trên Hà Nội
Việc làm công nhân chất hóa học tại Hà Nội
Việc làm công nhân kỹ thuật tại Hà Nội
Việc có tác dụng công nhân cấp dưỡng tại Hà Nội
Việc làm creative kinh doanh tại Hà Nội
Việc làm data analyst trên Hà Nội
Việc làm dịch thuật trên Hà Nội
Việc làm cho digital sale tại Hà Nội
Việc làm dinh dưỡng viên trên Hà Nội
Việc có tác dụng dược sĩ đại học tại Hà Nội
Việc làm đk thuốc trên Hà Nội
Việc có tác dụng đầu bếp tại Hà Nội
Việc có tác dụng điện tử viễn thông trên Hà Nội
Việc làm cho điều dưỡng viên tại Hà Nội
Việc làm điều hành và quản lý tour trên Hà Nội
Việc có tác dụng điều phối viên dự án công trình tại Hà Nội
Việc làm điều tra viên tại Hà Nội
Việc làm cho e-commerce tại Hà Nội
Việc làm event marketing tại Hà Nội
Việc làm facebook marketing tại Hà Nội
Việc làm gia công cơ khí trên Hà Nội
Việc có tác dụng giám sát bình yên lao đụng tại Hà Nội
Việc làm giám sát bán hàng tại Hà Nội
Việc làm cho giám sát bán sản phẩm siêu thị trên Hà Nội
Việc làm đo lường và thống kê kho trên Hà Nội
Việc làm tính toán kinh doanh tại Hà Nội
Việc làm đo lường sản xuất trên Hà Nội
Việc làm đo lường và thống kê thi công trên Hà Nội
Việc làm thống kê giám sát thi công thiết kế bên trong tại Hà Nội
Việc làm thống kê giám sát tín dụng trên Hà Nội
Việc làm cho giảng viên tại Hà Nội
Việc làm cho giảng viên cntt tại Hà Nội
Việc có tác dụng giảng viên dạy dỗ ielts tại Hà Nội
Việc có tác dụng giảng viên giờ nhật trên Hà Nội
Việc làm thầy giáo tại Hà Nội
Việc làm cô giáo dạy toán trên Hà Nội
Việc có tác dụng giáo viên mần nin thiếu nhi tại Hà Nội
Việc làm thầy giáo tiếng anh mầm non tại Hà Nội
Việc làm gia sư tiếng nhật trên Hà Nội
Việc làm cô giáo tin học tập tại Hà Nội
Việc có tác dụng graphic designer tại Hà Nội
Việc làm graphic designer 2d tại Hà Nội
Việc có tác dụng hóa dầu tại Hà Nội
Việc làm họa sỹ tại Hà Nội
Việc có tác dụng họa viên kết cấu tại Hà Nội
Việc làm họa viên bản vẽ xây dựng tại Hà Nội
Việc làm hse tại Hà Nội
Việc có tác dụng hsse tại Hà Nội
Việc làm cho ielts teacher trên Hà Nội
Việc làm cho iot trên Hà Nội
Việc làm iso tại Hà Nội
Việc có tác dụng it helpdesk trên Hà Nội
Việc làm cho java tại Hà Nội
Việc làm cho java backend developer trên Hà Nội
Việc làm cho java spring trên Hà Nội
Việc có tác dụng javascript trên Hà Nội
Việc làm kế toán tại Hà Nội
Việc làm cho kế toán bán sản phẩm tại Hà Nội
Việc làm kế toán nợ công tại Hà Nội
Việc làm kế toán công trình xây dựng tại Hà Nội
Việc làm cho kế toán lợi nhuận tại Hà Nội
Việc làm kế toán ngân sách chi tiêu tại Hà Nội
Việc có tác dụng kế toán kho trên Hà Nội
Việc làm cho kế toán nội cỗ tại Hà Nội
Việc làm cho kế toán quản trị trên Hà Nội
Việc làm cho kế toán giao dịch tại Hà Nội
Việc có tác dụng kế toán thuế tại Hà Nội
Việc làm kế toán tổng hòa hợp tại Hà Nội
Việc có tác dụng kế toán kiến tạo tại Hà Nội
Việc làm khảo sát thị trường tại Hà Nội
Việc làm khuôn mẫu tại Hà Nội
Việc làm chu chỉnh viên vi sinh trên Hà Nội
Việc làm kiểm soát và điều hành nội bộ tại Hà Nội
Việc làm truy thuế kiểm toán viên tại Hà Nội
Việc làm phong cách thiết kế sư tại Hà Nội
Việc làm bản vẽ xây dựng sư cảnh sắc tại Hà Nội
Việc làm kiến trúc sư quy hướng tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư bình yên lao rượu cồn tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư bình an thông tin trên Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư duy trì tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư cấp cho thoát nước tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư cầu đường tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư technology sinh học tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư cơ điện tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư cơ năng lượng điện tử tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư cơ khí trên Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư cơ khí sản xuất máy tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư dự án công trình tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư dự toán xây dựng tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư địa chất tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư điện tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư điện lạnh trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư điện và nước tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư năng lượng điện tử tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư điện tử viễn thông trên Hà Nội

Xem thêm: Lịch Thi Đấu U23 Việt Nam 2020 U23 Việt Nam, Lịch Thi Đấu World Cup 2020 U23 Việt Nam

Việc làm cho kỹ sư điều khiển auto hóa trên Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư con đường ống trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư giao thông vận tải tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư hạ tầng trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư hệ thống điện tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư hóa trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư kết cấu tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư kết cấu thép tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư kết cấu chế tạo tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư lâm nghiệp trên Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư lập trình nhúng tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư xây dựng plc trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư M&E trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư máy gây ra tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư mep tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư môi trường tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư nhiệt rét mướt tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư nông nghiệp tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư chống cháy chữa trị cháy trên Hà Nội
Việc làm kỹ sư qs trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư làm chủ dự án trên Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư tiếp tế tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sự xây đắp tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư thi công cấp thoát nước trên Hà Nội
Việc làm kỹ sư thi công cầu con đường tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư thi công cơ khí trên Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ sư xây cất điện tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư thực phẩm tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ sư trắc địa tại Hà Nội
Việc làm kỹ sư trưởng tòa đơn vị tại Hà Nội
Việc làm kỹ thuật nghiền nhựa tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ thuật viên tại Hà Nội
Việc có tác dụng kỹ thuật y sinh tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ thuật phòng phân tích tại Hà Nội
Việc làm cho kỹ thuật viên xét nghiệm trên Hà Nội
Việc làm lab technician trên Hà Nội
Việc làm lái xe tại Hà Nội
Việc làm lái xe pháo b2 trên Hà Nội
Việc làm cho lập trình cnc trên Hà Nội
Việc có tác dụng lập trình game tại Hà Nội
Việc có tác dụng lập trình viên trên Hà Nội
Việc có tác dụng lập trình viên app android tại Hà Nội
Việc có tác dụng lập trình viên front over tại Hà Nội
Việc có tác dụng lập trình viên java tại Hà Nội
Việc làm lập trình viên php trên Hà Nội
Việc làm cho lập trình viên python tại Hà Nội
Việc có tác dụng lập trình web tại Hà Nội
Việc có tác dụng lễ tân tại Hà Nội
Việc làm cho lễ tân khách sạn tại Hà Nội
Việc làm cho lễ tân tòa bên tại Hà Nội
Việc có tác dụng logistics tại Hà Nội
Việc làm biện pháp sư trên Hà Nội
Việc làm machine learning tại Hà Nội
Việc làm kinh doanh online tại Hà Nội
Việc làm mã sản phẩm tại Hà Nội
Việc làm các nha sĩ tại Hà Nội
Việc có tác dụng objective C trên Hà Nội
Việc có tác dụng phiên dịch giờ hàn trên Hà Nội
Việc làm cho phiên dịch giờ đồng hồ nhật tại Hà Nội
Việc có tác dụng phiên dịch tiếng vương quốc của nụ cười tại Hà Nội
Việc có tác dụng phiên dịch giờ trung tại Hà Nội
Việc làm cho phiên dịch viên giờ đồng hồ nhật tại Hà Nội
Việc làm photographer trên Hà Nội
Việc có tác dụng photoshop trên Hà Nội
Việc có tác dụng physical design trên Hà Nội
Việc làm plc tại Hà Nội
Việc làm cho pr marketing tại Hà Nội
Việc làm cho presales tại Hà Nội
Việc làm cho product kinh doanh tại Hà Nội
Việc làm python trên Hà Nội
Việc làm qa tester tại Hà Nội
Việc làm cho quản lý an toàn tại Hà Nội
Việc có tác dụng quản lý bán hàng tại Hà Nội
Việc làm làm chủ chi nhánh tại Hà Nội
Việc làm cai quản cửa hàng tại Hà Nội
Việc làm cai quản đất đai trên Hà Nội
Việc làm làm chủ đơn hành trên Hà Nội
Việc làm thống trị giáo dục tại Hà Nội
Việc làm cai quản kho tại Hà Nội
Việc làm thống trị kinh doanh trên Hà Nội
Việc làm làm chủ nhà hàng tại Hà Nội
Việc làm làm chủ nhân sự tại Hà Nội
Việc làm thống trị phòng xem sét tại Hà Nội
Việc làm thống trị siêu thị trên Hà Nội
Việc có tác dụng quản ly spa tại Hà Nội
Việc làm quản lý tòa đơn vị tại Hà Nội
Việc làm thống trị trình dược viên tại Hà Nội
Việc làm làm chủ trường thiếu nhi tại Hà Nội
Việc làm làm chủ vận hành trên Hà Nội
Việc làm cai quản vùng trên Hà Nội
Việc làm quản trị cơ sở tài liệu tại Hà Nội
Việc làm quản trị fanpage tại Hà Nội
Việc làm cho quản trị marketing tại Hà Nội
Việc có tác dụng quản trị mạng tại Hà Nội
Việc làm cho quỹ chi tiêu tại Hà Nội
Việc làm cho social truyền thông tại Hà Nội
Việc làm software developer trên Hà Nội
Việc làm cho sourcing trên Hà Nội
Việc làm cho tài trợ thương mại dịch vụ tại Hà Nội
Việc có tác dụng talent sourcing trên Hà Nội
Việc làm giao dịch quốc tế trên Hà Nội
Việc làm thiết bị y tế tại Hà Nội
Việc làm kiến thiết cảnh quan tiền tại Hà Nội
Việc làm xây dựng khuôn trên Hà Nội
Việc làm kiến thiết thời trang tại Hà Nội
Việc làm thiết kế web trên Hà Nội
Việc làm thông dịch viên tiếng hàn trên Hà Nội
Việc có tác dụng thủ kho tại Hà Nội
Việc làm thủy sản trên Hà Nội
Việc làm cho thư cam kết chăn nuôi trên Hà Nội
Việc làm cho thư ký kết hội đồng quản lí trị tại Hà Nội
Việc làm thư ký kinh doanh tại Hà Nội
Việc làm thư ký kết tiếng trung trên Hà Nội
Việc làm thư cam kết văn chống tại Hà Nội
Việc làm thư ký kết y khoa trên Hà Nội
Việc làm thức nạp năng lượng chăn nuôi trên Hà Nội
Việc làm tiếng hàn tại Hà Nội
Việc có tác dụng tiếng nga tại Hà Nội
Việc làm cho tiếng pháp tại Hà Nội
Việc làm cho tiếng thái trên Hà Nội
Việc làm cho trade sale tại Hà Nội
Việc có tác dụng trắc đạc trên Hà Nội
Việc làm trình dược viên etc trên Hà Nội
Việc làm trợ lý marketing tại Hà Nội
Việc làm trợ lý nhân sự trên Hà Nội
Việc làm media nội cỗ tại Hà Nội
Việc làm video clip editor tại Hà Nội
Việc làm web developer trên Hà Nội
Việc làm cho y tá trên Hà Nội
Việc làm y tá điều dưỡng tại Hà Nội

Quyền lợi:-Lương cơ bản: 1-2triệu/tháng + thưởng KPI- Phụ cấp ăn uống trưa: 25.000đ/ca- Được tham gia những chương trình đào tạo giao hàng công việc.- Được tham gia những chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ ngơi mát, team building….- Được hưởng trọn các cơ chế phúc lợi theo phép tắc của Công ty: Sinh nhật, bé đau, hiếu hỉ,.....

-Lương cơ bản: 1-2triệu/tháng + thưởng KPI- Phụ cấp ăn uống trưa: 25.000đ/ca- Được tham gia những chương trình đào tạo ship hàng công việc.- Được tham gia những chương trình sự kiện, du lịch, ngủ mát, team building….- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo lao lý của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....

Yêu cầu: - có chức năng viết, thể hiện ngôn ngữ một phương pháp sáng tạo, tinh tế và có sức hút. - sử dụng vi tính văn phòng và công sở thành thạo.- khả năng làm câu hỏi nhóm tốt.

- có khả năng viết, thể hiện ngôn ngữ một bí quyết sáng tạo, tinh tế và có sức hút. - sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.- kỹ năng làm câu hỏi nhóm tốt.

*
ưa thích

*
share lên trang cá thể (Của bạn)
*
share lên trang cá nhân (Bạn bè)

Quyền lợi:• hỗ trợ lương: TTS 4.000.000 ~5.000.000 đồng/tháng + Thưởng thành tích• rất có thể trở thành nhân viên chính thức sau thời gian TTS• Được áp dụng và trau dồi tiếng Hàn tiếp tục với bạn Hàn bản ngữ (bao bao gồm email, call điện, chạm mặt gỡ trực tiếp mặt hàng ngày).• thời cơ trau dồi thêm tiếng Anh.• cơ hội tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp các công ty nước ngoài, gọi được bức tranh toàn cảnh thị phần lao động• thời hạn làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (08:15 - 17:30), nghỉ trưa 12:00 – 13:30. Có tác dụng 1.5 sản phẩm Bảy (đăng cam kết ca làm sáng chiều linh hoạt, chỉ cần làm tối thiểu 4 ca/tuần)• Được huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng, CẦM TAY CHỈ VIỆC• Môi trường thao tác trẻ trung, năng động, phân minh và thân thiện

• cung cấp lương: TTS 4.000.000 ~5.000.000 đồng/tháng + Thưởng thành tích• hoàn toàn có thể trở thành nhân viên cấp dưới chính thức sau thời hạn TTS• Được sử dụng và trau dồi giờ đồng hồ Hàn liên tục với fan Hàn phiên bản ngữ (bao gồm email, gọi điện, chạm mặt gỡ trực tiếp mặt hàng ngày).• cơ hội trau dồi thêm giờ Anh.• thời cơ tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp những công ty nước ngoài, đọc được tranh ảnh toàn cảnh thị phần lao động• thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (08:15 - 17:30), nghỉ ngơi trưa 12:00 – 13:30. Làm 1.5 sản phẩm Bảy (đăng ký kết ca làm cho sáng chiều linh hoạt, chỉ việc làm về tối thiểu 4 ca/tuần)• Được đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ, kỹ năng, CẦM TAY CHỈ VIỆC• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, minh bạch và gần gũi

Yêu cầu: - giờ Hàn Topik 4 trở lên. Nghe nói hiểu viết tốt- sinh viên năm 2, 3,4 những trường Cao đẳng, Đại học tập hoặc đã xuất sắc nghiệp, dưới 26 tuổi- chuyên chỉ, dữ thế chủ động trong các bước và học những kỹ năng- tất cả kỹ năng tiếp xúc và thuyết phục tốt- có chức năng sửa dụng words, excel thành thạo- nhanh nhẹn, chuyên chỉ, trung thực, có trách nhiệm cao- Có định hướng gắn bó lâu dài. Rất có thể làm TTS tối thiểu 6 tháng (đăng ký ca làm cho sáng chiều linh hoạt, chỉ cần làm tối thiểu 4 ca/tuần)- Ưu tiên người tìm việc có kỹ năng kinh nghiệm telesale, chào bán hàng, HCNS, thiết kế, tứ vấn...- Ưu tiên người tìm việc học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tương quan đến nhân sự- Ưu tiên ứng viên gần văn phòng công ty, vào vòng bán kính 5km tự Bến xe liền kề Bát.

- giờ Hàn Topik 4 trở lên. Nghe nói đọc viết tốt- sv năm 2, 3,4 những trường Cao đẳng, Đại học hoặc đã tốt nghiệp, bên dưới 26 tuổi- siêng chỉ, dữ thế chủ động trong quá trình và học các kỹ năng- bao gồm kỹ năng tiếp xúc và thuyết phục tốt- có công dụng sửa dụng words, excel thành thạo- cấp tốc nhẹn, chuyên chỉ, trung thực, có trọng trách cao- Có lý thuyết gắn bó thọ dài. Hoàn toàn có thể làm TTS tối thiểu 6 tháng (đăng cam kết ca làm cho sáng chiều linh hoạt, chỉ việc làm buổi tối thiểu 4 ca/tuần)- Ưu tiên ứng cử viên có kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm telesale, buôn bán hàng, HCNS, thiết kế, tứ vấn...- Ưu tiên ứng viên học siêng ngành nước ngoài ngữ hoặc liên quan đến nhân sự- Ưu tiên người tìm việc gần văn phòng và công sở công ty, trong vòng bán kính 5km từ bỏ Bến xe tiếp giáp Bát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI XEM NHIỀU

  • Công dụng của 5 loại Đậu và các bài thuốc dân gian, bột ngũ cốc 5 loại Đậu dinh dưỡng cao nên sử dụng

  • 12 chiến công của hercules, 12 chiến công của hercule ebook

  • Các local brand việt nam giá rẻ bạn nên biết!, just a moment

  • Tháng 10 là tháng con gì ? tháng 10/2022 Âm là tháng mấy dương?

  • Các dấu thanh trong tiếng việt : hướng dẫn phát âm cho người nước ngoài

  • Bộ đề thi topik tiếng hàn sơ cấp 1, bộ đề thi topik i

  • Bài thuyết trình về trang phục tái chế của lớp 3d2, thuyết trình thời trang tái chế hài hước

  • Cách mặc quần legging đẹp cực sành điệu và chanh sả, #55 cách phối đồ cực sành điệu