Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Năm 2023

STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103XDHB, 5K2, 12219Học bạ
2 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301XDHB, 5K2, 12219Học bạ
3 ngôn từ Trung Quốc 7220204XDHB, 5K2, 12219.5Học bạ
4 Kỹ thuật desgin 7580201A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
5 cai quản trị kinh doanh 7340101XDHB, 5K2, 12219Học bạ
6 luật kinh tế tài chính 7340201XDHB, 5K2, 12219Học bạ
7 technology thông tin 7480201XDHB, 5K2, 12219.5Học bạ
8 thống trị xây dựng 7580302XDHB, 5K2, 12219Học bạ
9 ngôn từ Anh 7220201XDHB, 5K2, 12219Học bạ
10 kế toán 7340301XDHB, 5K2, 12219Học bạ
11 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
12 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
13 thiết kế nội thất 7580108V00, V01, V02, XDHB, 5K1, 12119Học bạ
14 ngữ điệu Trung Quốc 7220204A01, D01, D14, D15, XDHB19.5Học bạ
15 Kỹ thuật xuất bản 7580201XDHB, 5K2, 12219Học bạ
16 quản trị sale 7340101A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
17 luật kinh tế tài chính 7340201A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
18 công nghệ thông tin 7480201A00, B00, A01, D01, XDHB19.5Học bạ
19 làm chủ xây dựng 7580302A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
20 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D14, D15, XDHB19Học bạ
21 phong cách thiết kế 7580101V00, V01, V02, XDHB, 5K1, 12119Học bạ
22 kế toán tài chính 7340301A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
23 chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông 7580205A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
24 nghệ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205XDHB, 5K2, 12219Học bạ
25 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
26 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng 7510605XDHB, 5K2, 12219Học bạ
27 quản ngại trị khách sạn 7810201XDHB, 5K2, 12219Học bạ
28 quản lí trị khách sạn 7810201A00, B00, A01, D01, XDHB19Học bạ
29 kiến trúc 7580101A01, XDHB21Học bạ
30 bản vẽ xây dựng 7580101XDHB, 5K2, 12221Học bạ
31 thiết kế nội thất 7580108A01, XDHB21Học bạ
32 xây đắp nội thất 7580108XDHB, 5K2, 12221Học bạ
33 thi công đồ họa 7210403H00, V00, V01, V02, XDHB, 5K1, 12121.5Học bạ

*

*

Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức dự án Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm phía nghiệp Ngành học Trường học


Tin tức dự án công trình Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành Học chọn trường
Đăng ký bốn vấn

A. TỔNG QUAN

*
Trường Đại học phong cách thiết kế Đà Nẵng

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: sỹ tử là người nước ta hoặc là người quốc tế đã tất cả bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, hoặc bằng xuất sắc nghiệp của quốc tế có trình độ chuyên môn tương đương.

Bạn đang xem: Trường đại học kiến trúc đà nẵng

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh bên trên cả nước

3. Thủ tục tuyển sinh:

- Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

- Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập

- Đối đối với tất cả 2 phương thức, Trường tổ chức xét tuyển những môn văn hóa; tổ chức triển khai thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển công dụng thi môn Vẽ thẩm mỹ (hoặc môn Hình họa, môn bố cục màu ...) của thí sinh đang dự thi các môn này tại những trường đh trên việt nam trong thuộc năm tuyển sinh nhằm ĐKXT vào 4 ngành: con kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, kiến thiết đồ họa, xây dựng nội thất

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển

TT

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã thủ tục xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ đúng theo môn xét tuyển

7580101

Kiến trúc

100

KQ thi TN

70

A01, V00, V01, V02

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

164

406

Học bạ kết hợp thi NK

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

100

KQ thi TN

9

A01, V00, V01, V02

405

KQ thi TN phối hợp Thi NK

200

Học bạ

21

406

Học bạ phối kết hợp thi NK

7580108

Thiết kế nội thất

100

KQ thi TN

52

A01, V00, V01, V02

405

KQ thi TN phối hợp Thi NK

200

Học bạ

121

406

Học bạ phối hợp thi NK

7210403

Thiết kế đồ vật họa

100

KQ thi TN

56

H00, V00, V01, V02

405

KQ thi TN phối hợp Thi NK

200

Học bạ

130

406

Học bạ phối hợp thi NK

7580201

Kỹ thuật xây dựng

100

KQ thi TN

91

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN phối kết hợp Thi NK

200

Học bạ

213

406

Học bạ kết hợp thi NK

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

100

KQ thi TN

12

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

28

406

Học bạ phối kết hợp thi NK

7580210

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

100

KQ thi TN

12

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN phối hợp Thi NK

200

Học bạ

28

406

Học bạ phối kết hợp thi NK

7580302

Quản lý xây dựng

100

KQ thi TN

36

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

83

406

Học bạ phối kết hợp thi NK

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

100

KQ thi TN

56

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

131

406

Học bạ phối kết hợp thi NK

7480201

Công nghệ thông tin

100

KQ thi TN

57

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

133

406

Học bạ phối hợp thi NK

7340301

Kế toán

100

KQ thi TN

45

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

105

406

Học bạ kết hợp thi NK

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

100

KQ thi TN

32

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

74

406

Học bạ phối hợp thi NK

7340101

Quản trị tởm doanh

100

KQ thi TN

93

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN phối hợp Thi NK

200

Học bạ

217

406

Học bạ kết hợp thi NK

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

100

KQ thi TN

33

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

76

406

Học bạ kết hợp thi NK

7810201

Quản trị khách hàng sạn

100

KQ thi TN

71

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN kết hợp Thi NK

200

Học bạ

165

406

Học bạ phối hợp thi NK

7510605

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

100

KQ thi TN

50

A00, A01, B00, D01

405

KQ thi TN phối kết hợp Thi NK

200

Học bạ

118

406

Học bạ kết hợp thi NK

7220201

Ngôn ngữ Anh

100

KQ thi TN

52

A01, D01, D14,D15

405

KQ thi TN phối hợp Thi NK

200

Học bạ

120

406

Học bạ phối hợp thi NK

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

100

KQ thi TN

52

A01, D01, D14,D15

405

KQ thi TN phối kết hợp Thi NK

200

Học bạ

122

406

Học bạ kết hợp thi NK

Mã cách tiến hành xét tuyển:

100: Xét tuyển dựa vào điểm thi xuất sắc nghiệp THPT

200: Xét tuyển hiệu quả điểm học tập bạ

405: Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cùng với môn thi năng khiếu

406: Xét công dụng học bạ trung học phổ thông với môn thi năng khiếu

Mã tổng hợp xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

1

A00

Toán, trang bị lý, Hóa học

2

A01

Toán, đồ gia dụng lý, tiếng anh

3

B00

Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học

4

D01

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ anh

5

D14

Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng anh

6

D15

Ngữ văn, Địa lý, giờ anh

7

V00

Toán, đồ vật lý, Vẽ mỹ thuật

8

V01

Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật

9

V02

Toán, tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật

10

H00

Ngữ văn , Vẽ mỹ thuật, bố cục tổng quan màu

2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT:

- Đối với thủ tục 1: thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT, có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo tổng hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào

của Trường, được chào làng trên Trang tin tức điện tử của Trường và Cổng tin tức tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo thành (Bộ GDĐT) trước lúc thí sinh ĐKXT.

- Đối với cách thức 2: mức điểm dìm hồ sơ với cả các tổ hợp xét tuyển tự 18.0, bao gồm điểm ưu tiên khu vực và Đối tượng (nếu có).

- Đối với tất cả 2 cách thức xét tuyển, để được xét tuyển chọn vào 4 ngành: con kiến trúc, quy hướng vùng cùng đô thị, xây cất đồ họa, xây dựng nội thất, thí sinh đề nghị dự Kỳ thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật bởi vì Trường Đại học phong cách thiết kế Đà Nẵng tổ chức, hoặc lấy kết quả dự thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn bố cục tổng quan màu ...) tại các trường đại học trên nước ta trong thuộc năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đề nghị đạt tự 4,0 điểm trở lên. Quy định này không áp dụng so với thí sinh sử dụng tổng hợp 3 môn Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (tổ thích hợp A01) , vừa phải cả năm 12 cùng điểm môn năng khiếu sở trường (Tổ phù hợp 121) với Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu sở trường (Tổ đúng theo 5K1) nhằm ĐKXT vào 3 ngành: kiến trúc, quy hoạch vùng cùng đô thị, xây đắp nội thất.

3. Những thông tin quan trọng khác

- Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức triển khai thi môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật với xét tuyển chọn theo hiệu quả thi môn Vẽ thẩm mỹ (hoặc môn Hình họa, môn bố cục tổng quan màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên việt nam trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) cần đạt từ bỏ 4,0 điểm trở lên.

- Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi thủ tục xét tuyển được xác minh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành huấn luyện và đào tạo dành cho từng phương thức.

- Đối với mỗi thủ tục xét tuyển, sỹ tử được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển chọn của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển với thứ từ bỏ ưu tiên của những nguyện vọng. Nếu những thí sinh có điểm xét tuyển tương đồng ở cuối danh sách, dẫn mang lại vượt quá tiêu chí tuyển sinh, thì ngôi trường xét trúng tuyển so với thí sinh ĐKXT tất cả điểm của môn tiếp sau đây trong tổng hợp môn xét tuyển chọn cao hơn:

- Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) so với các ngành năng khiếu;

- Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, ghê doanh, quản lý, phượt và các ngành: loài kiến trúc, quy hướng vùng cùng đô thị, kiến tạo nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);

- Môn tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.

Xem thêm: Trẻ sơ sinh bao nhiêu ngày thì rụng rốn, cách chăm sóc bé sau khi rụng rốn

Nếu vẫn tồn tại vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì trường ưu tiên thí sinh ĐKXT gồm nguyện vọng cao hơn.

3.1 xác định điểm trúng tuyển chọn với từng cách tiến hành xét

3.1.1 Xét tuyển phụ thuộc điểm thi xuất sắc nghiệp THPT: đơn vị trường sẽ công bố điểm khi có công dụng thi giỏi nghiệp được ra mắt trên Trang thông tin điện tử của Trường với Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

3.1.2 Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập

- Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)

+ Điều khiếu nại xét tuyển: Điểm TB của toàn bộ các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0

- Xét theo điểm vừa đủ cả năm học tập lớp 12

+ Điều kiện xét tuyển: Điểm TB thông thường cả năm học ≥ 6.0

- Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

+ Điều khiếu nại xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn trong tổng hợp xét tuyển ≥ 18.0

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

Đối với các tổ hợp gồm môn Vẽ mỹ thuật:

- tổng hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa truyền thống ≥ 12.0

- tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; bố cục tổng quan màu ≥ 4.0

3.2 tiêu chí phụ xét tuyển

Thí sinh đk xét tuyển vào 3 ngành: con kiến trúc, xây cất nội thất, quy hoạch vùng và đô thị, nếu áp dụng Mã tổ hợp 5K2 với 122 (không yêu cầu điểm môn năng khiếu), thì mức điểm thừa nhận hồ sơ nên đạt từ bỏ mức sau:

- Ngành loài kiến trúc, xây đắp nội thất: ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV+ Điểm ĐT ≥ 21

- Ngành quy hoạch vùng và đô thị: ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV+ Điểm ĐT ≥ 19

III. Thời gian tuyển sinh

1. Thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT

- Đợt xét tuyển

2. Hình thức nhận hồ sơ:

- Xét tuyển điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2022:

+ Đợt 1: thí sinh ĐKXT trực tuyến theo công cụ và kế hoạch chung trên Cổng tin tức tuyển sinh của cục GDĐT (bắt buộc).

+ những đợt bổ sung cập nhật (nếu có): thí sinh ĐKXT trực con đường theo mặt đường dẫn

http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xettuyen.html cùng gửi hồ sơ ĐKXT về trường qua bưu điện theo hiệ tượng thư gửi phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

- Xét công dụng học bạ THPT

+ Đợt 1: sỹ tử ĐKXT trực tuyến trên Cổng tin tức tuyển sinh của cục GDĐT (bắt buộc), đồng thời đk tại links sau: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html nhằm Trường xét tuyển sớm.

+ các đợt bổ sung (nếu có): sỹ tử ĐKXT trực đường theo đường dẫn

http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xettuyen.html và gửi hồ sơ ĐKXT về ngôi trường qua bưu năng lượng điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp trên Trường)

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:

Kỳ tuyển chọn sinh lần 1

Kỳ tuyển sinh lần 2:

- ngôi trường sẽ tổ chức triển khai kỳ tuyển sinh lần 2 vào thời điểm tháng 12/2022 đối với các ngành còn tiêu chuẩn và thấy cần thiết. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường, sau khi xong xuôi kỳ tuyển chọn sinh lần 1 (nếu có).

4. Vấn đề cơ sở đào tạo triển khai các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi quang minh chính đại của thí sinh trong những trường hợp rủi ro ro

IV. Chế độ ưu tiên: xem cụ thể tại Đề án tuyển chọn sinh 2022

V. Ngân sách học phí dự kiến với sinh viên bao gồm quy năm 2022:

Học tổn phí dự con kiến năm 2022-2023:

STT

Ngành và chăm ngành

Học giá tiền năm học 2022-2023

(nghìn đồng/tín chỉ)

1

Kiến trúc

770

2

Quy hoạch vùng và đô thị

715

3

Thiết kế nội thất

715

4

Thiết kế đồ gia dụng họa

715

5

Kỹ thuật xây dựng

617

6

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

617

7

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

617

8

Quản lý xây dựng

617

9

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

617

10

Công nghệ thông tin

617

11

Kế toán

616

12

Tài bao gồm – Ngân hàng

616

13

Quản trị ghê doanh

616

14

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

617

15

Quản trị khách sạn

617

16

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

617

17

Ngôn ngữ Anh

616

18

Ngôn ngữ Trung Quốc

616

VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất

Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ đúng theo xét tuyển

Năm tuyển chọn sinh 2020

Năm tuyển chọn sinh 2021

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Kiến trúc

300

15.55

323

16

Quy hoạch vùng cùng đô thị

30

15.55

30

16

Thiết kế nội thất

100

15.55

180

16

Thiết kế trang bị họa

15.55

180

16

Kỹ thuật xây dựng

300

14.55

180

14.25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

100

14.15

40

14.25

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

50

14.55

40

14.25

Quản lý xây dựng

50

14.55

50

14.25

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

100

14.45

70

14

Công nghệ thông tin

150

14.55

250

14.5

Kế toán

180

14.55

250

14.2

Tài chính – Ngân hàng

90

14.55

106

14.2

Quản trị gớm doanh

200

14.55

250

14.2

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

150

14.25

109

14.2

Quản trị khách hàng sạn

50

14.2

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

130

14.2

Ngôn ngữ Anh

150

15.50

120

14.5

Ngôn ngữ Trung Quốc

106

18

120

15

Chi máu Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY

Bài viết này được triển khai bởi phía nghiệp CDM. Mọi tin tức trong nội dung bài viết được xem thêm và tổng hợp lại từ các nguồn tư liệu tại website của những trường được nói trong nội dung bài viết và những nguồn tài liệu tham khảo khác của bộ GD&ĐT cùng các kênh báo chí truyền thông chính thống. Toàn bộ nội dung trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp tin tham khảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI XEM NHIỀU

  • Công dụng của 5 loại Đậu và các bài thuốc dân gian, bột ngũ cốc 5 loại Đậu dinh dưỡng cao nên sử dụng

  • 12 chiến công của hercules, 12 chiến công của hercule ebook

  • Các local brand việt nam giá rẻ bạn nên biết!, just a moment

  • Tháng 10 là tháng con gì ? tháng 10/2022 Âm là tháng mấy dương?

  • Các dấu thanh trong tiếng việt : hướng dẫn phát âm cho người nước ngoài

  • Bài thuyết trình về trang phục tái chế của lớp 3d2, thuyết trình thời trang tái chế hài hước

  • Bộ đề thi topik tiếng hàn sơ cấp 1, bộ đề thi topik i

  • Cách mặc quần legging đẹp cực sành điệu và chanh sả, #55 cách phối đồ cực sành điệu