Tranh Thêu Chữ Phúc Lộc Thọ, Tranh Thêu Phúc Lộc Thọ Giá Tốt T07/2023

❌ lưu lại ý: toàn bộ tranh được chào bán là cỗ kit tranh handmade tải về tự làm, không phải tranh thành phẩm: ➡️ khuyên bảo thêu tranh chữ thập➡️ gợi ý làm tranh thêm đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *