SỮA TƯƠI PURE MILK FULL CREAM, SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM PAULS

Sữa tươi nguyên kem của Pauls tiềm ẩn về độ khủng ngậy và ngon mà bạn thực sự có thể thưởng thức. Nó là trả hảo cho những người yêu thích hương vị thực sự của sữa.

Bạn đang xem: Sữa tươi pure milk full cream


PAULS - chữ tín sữa khét tiếng từ Úc

Sữa tươi nguyên kem của Pauls tiềm ẩn về độ mập ngậy cùng ngon mà bạn thực sự có thể thưởng thức. Nó là hoàn hảo cho những người yêu thích mùi vị thực sự của sữa.Vị kem - Nguồn canxi dồi dào - mối cung cấp đạm tự nhiên và thoải mái - Được làm bởi 100% sữa tươi Úc - ko sữa bột hay chất bảo quản.


PAULS - Thu01b0u01a1ng hiu1ec7u su1eefa nu1ed5i tiu1ebfng tu1eeb u00dacu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
Su1eefa tu01b0u01a1i nguyu00ean kem cu1ee7a Pauls hu1ee9a hu1eb9n vu1ec1 u0111u1ed9 bu00e9o ngu1eady vu00e0 ngon mu00e0 bu1ea1n thu1ef1c su1ef1 cu00f3 thu1ec3 thu01b0u1edfng thu1ee9c. Nu00f3 lu00e0 hou00e0n hu1ea3o đến nhu1eefng ngu01b0u1eddi yu00eau thu00edch hu01b0u01a1ng vu1ecb thu1ef1c su1ef1 cu1ee7a su1eefa.Vu1ecb kem - Nguu1ed3n can xi du1ed3i du00e0o - Nguu1ed3n u0111u1ea1m tu1ef1 nhiu00ean - u0110u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng 100% su1eefa tu01b0u01a1i u00dac - Khu00f4ng su1eefa bu1ed9t giỏi chu1ea5t bu1ea3o quu1ea3n. ","description_short":"Su1eefa tu01b0u01a1i nguyu00ean kem cu1ee7a Pauls hu1ee9a hu1eb9n vu1ec1 u0111u1ed9 bu00e9o ngu1eady vu00e0 ngon mu00e0 bu1ea1n thu1ef1c su1ef1 cu00f3 thu1ec3 thu01b0u1edfng thu1ee9c. Nu00f3 lu00e0 hou00e0n hu1ea3o đến nhu1eefng ngu01b0u1eddi yu00eau thu00edch hu01b0u01a1ng vu1ecb thu1ef1c su1ef1 cu1ee7a su1eefa.","available_now":"","available_later":"","id":3030,"id_product":3030,"out_of_stock":2,"new":0,"id_product_attribute":0,"quantity_wanted":1,"extra
Content":<>,"allow_oosp":0,"category":"bo-sa","category_name":"Bu01a1 su1eefa","link":"https://classicdeli.vn/hanoi/vn/bo-sa/3030-pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.html","attribute_price":0,"price_tax_exc":60185,"price_without_reduction":65000,"reduction":0,"specific_prices":<>,"quantity":654,"quantity_all_versions":654,"id_image":"vn-default","features":<"name":"Temperature","value":"Hu00e0ng khu00f4","id_feature":"3","position":"2","name":"Xuu1ea5t xu1ee9","value":"u00dac","id_feature":"4","position":"3">,"attachments":<>,"virtual":0,"pack":0,"pack
Items":<>,"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":8,"tax_name":"VAT 10%","ecotax_rate":0,"unit_price":"","customizations":"fields":<>,"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":false,"quantity_label":"Su1ea3n phu1ea9m","quantity_discounts":<>,"customer_group_discount":0,"images":<"by
Size":"small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"cart_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-cart_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":105,"height":105,"slider_small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-slider_small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":100,"height":132,"catalog_small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_small/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":184,"height":184,"menu_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-menu_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":180,"height":240,"catalog_medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"home_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-home_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"catalog_large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_large/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":398,"height":398,"large_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-large_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":445,"height":445,"medium_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-medium_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":452,"height":452,"full_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"legend":"","cover":"1","id_image":"4152","position":"1","associated
Variants":<>,"by
Size":"small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"cart_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-cart_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":105,"height":105,"slider_small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-slider_small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":100,"height":132,"catalog_small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-catalog_small/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":184,"height":184,"menu_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-menu_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":180,"height":240,"catalog_medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"home_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-home_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"catalog_large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-catalog_large/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":398,"height":398,"large_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-large_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":445,"height":445,"medium_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-medium_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":452,"height":452,"full_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4153-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"legend":"","cover":null,"id_image":"4153","position":"2","associated
Variants":<>,"by
Size":"small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"cart_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-cart_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":105,"height":105,"slider_small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-slider_small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":100,"height":132,"catalog_small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-catalog_small/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":184,"height":184,"menu_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-menu_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":180,"height":240,"catalog_medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"home_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-home_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"catalog_large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-catalog_large/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":398,"height":398,"large_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-large_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":445,"height":445,"medium_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-medium_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":452,"height":452,"full_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4154-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"legend":"","cover":null,"id_image":"4154","position":"3","associated
Variants":<>,"by
Size":"small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"cart_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-cart_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":105,"height":105,"slider_small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-slider_small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":100,"height":132,"catalog_small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-catalog_small/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":184,"height":184,"menu_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-menu_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":180,"height":240,"catalog_medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"home_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-home_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"catalog_large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-catalog_large/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":398,"height":398,"large_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-large_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":445,"height":445,"medium_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-medium_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":452,"height":452,"full_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4155-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"legend":"","cover":null,"id_image":"4155","position":"4","associated
Variants":<>,"by
Size":"small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"cart_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-cart_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":105,"height":105,"slider_small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-slider_small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":100,"height":132,"catalog_small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-catalog_small/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":184,"height":184,"menu_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-menu_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":180,"height":240,"catalog_medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"home_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-home_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"catalog_large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-catalog_large/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":398,"height":398,"large_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-large_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":445,"height":445,"medium_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-medium_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":452,"height":452,"full_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4259-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"legend":"","cover":null,"id_image":"4259","position":"5","associated
Variants":<>>,"cover":"by
Size":"small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"cart_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-cart_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":105,"height":105,"slider_small_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-slider_small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":100,"height":132,"catalog_small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_small/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":184,"height":184,"menu_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-menu_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":180,"height":240,"catalog_medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"home_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-home_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"catalog_large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_large/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":398,"height":398,"large_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-large_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":445,"height":445,"medium_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-medium_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":452,"height":452,"full_default":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"small":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-small_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":90,"height":90,"medium":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-catalog_medium/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":255,"height":255,"large":"url":"https://classicdeli.vn/hanoi/4152-full_default/pauls-sa-toi-nguyen-kem-35-1l.jpg","width":800,"height":800,"legend":"","cover":"1","id_image":"4152","position":"1","associated
Variants":<>,"has_discount":false,"discount_type":null,"discount_percentage":null,"discount_percentage_absolute":null,"discount_amount":null,"discount_amount_to_display":null,"price_amount":65000,"unit_price_full":"","show_availability":true,"availability_date":null,"availability_message":"","availability":"available"}" role="tabpanel" >

Sữa Tươi Pure Milk loại sữa được nhập khẩu từ Úc, 1 sản phẩm đến từ bỏ thiên nhiên tốt cho sức khỏe, lựa chọn số 1 của những tiệm cà phê, trà sữa,….


Best khuyến mãi at: shopee.vn
*

shopee.vn
shopee.vn
shopee.vn

Sữa Tươi Pure Milk vỏ hộp 1L

Sữa Tươi Pure Milk khử trùng là thành phầm tự nhiên cực tốt cho khung hình con người, mối cung cấp sữa sát trùng được chiết xuất từ sữa bò qua các bước tiệt trùng khép kín, cùng với độ béo lên tới mức 3.6% thi đấy là dòng sữa tươi rất tương xứng để làm vật liệu pha chế hoặc cần sử dụng uống hằng ngày.

Sữa Pure Milk là dòng sữa KHÔNG CÓ ĐƯỜNG, hay chính xác hơn là độ béo từ thiên nhiên, có mùi vị thơm với đậm đà tự sữa bò.

Sữa Pure Milk có đựng nhiều đạm, vitamin, canxi, phốt pho, chất đạm… rất hữu dụng cho sức mạnh người dùng. Sữa tươi này số đông người có thể dùng làm đồ uống như một hoa màu hằng ngày.

Thông Tin Sản Phẩm

– tên đầy đủ: Sữa Tươi Pure Milk – Full Cream Milk 1L

– Dung tích: 1L

– Thời hạn sử dụng: 12 tháng

– Thùng: 12 hộp

– Xuất xứ: nhập vào từ Úc


*

Sữa Pure Milk Úc


Đặc Điểm Sản Phẩm

– Sữa KHÔNG CÓ ĐƯỜNG

– Độ khủng cao lên đến mức 3.6%

– chất lượng tốt, sản phẩm tự nhiên

– túi tiền hợp lý

– tiện lợi dễ sử dụng

Sữa Pure Milk có tốt không ?

Theo nguyên vật liệu Giá giỏi thì sữa Pure Milk rất tốt cho sức mạnh của con người nhé, vì chưng KHÔNG CÓ ĐƯỜNG nên tinh giảm lượng hàng không cần thiết, lượng bổ dưỡng từ vào sữa không hề ít hoàn toàn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể con người.

Sữa Pure Milk cung cấp lượng bồi bổ dồi dào mang đến cơ thể, vi-ta-min A, vitamin D, Caxin giúp xương cải tiến và phát triển chắc khỏe. Giàu khoáng chất từ thiên nhiên.

Mọi người hoàn toàn có thể dùng cho bài toán uống hằng ngày, hoặc sử dụng cho pha chế nhé.

Xem thêm: Những nơi bí ẩn trên thế giới cấm cửa khách du lịch, 19 địa điểm bí ẩn và đáng sợ nhất trên thế giới

Mua ngay Sữa Pure Milk tại Shopee xuất xắc Lazada để có giá tốt nhất nhé


Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
30.000₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa Tươi "PURE MILK" hàng NHẬP KHẨU từ bỏ ÚC
Sữa Tươi "PURE MILK" mặt hàng NHẬP KHẨU từ bỏ ÚC
33.990₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
49.645₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa tươi Pure Milk nhập vào từ Úc - hộp 1L
Sữa tươi Pure Milk nhập vào từ Úc - vỏ hộp 1L
63.488₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk 1L
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk 1L
79.145₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn

Ứng Dụng Sữa Tươi Pure Milk Úc

Sữa Pure Milk Úc hoàn toàn có thể dùng như 1 loại sữa mà lại hằng ngày bọn họ uống như những loại sữa bây chừ vinamilk, TH true milk…. Dường như sữa pure milk còn sử dụng làm nguyên liệu để điều chế các món đồ uống như: sữa tươi trân châu mặt đường đen, sữa chua hạ long, trà sữa…

Dòng này được không ít chủ tiệm cafe hay trà sữa đều thân thiện vì ĐỘ BÉO của chính nó cao lên tới 3.6%, khiến món đồ uống pha trộn BÉO NGẬY ĐẬM ĐÀ hơn bao giờ hết.


*

Sữa Tươi Nguyên Kem Pure milk


Sữa Pure Milk giá bán Bao Nhiêu???

Sữa Pure Milk sẽ sở hữu giá nhỏ lẻ là 30.000vnđ/ hộp. Giá sẽ rẽ hơn tương đối nhiều nếu bạn oder số lượng lớn. Và có một cái nữa là giá sẽ nhờ vào rất những vào showroom bạn cài đặt sữa, cài đặt ở cửa hàng đại lý giá sẽ khác mua ở trong nhà bán lẻ. Càng các càng rẽ và ngược lại. Sẽ có không ít cửa hàng, siêu thị bán giá thành cao hơn hoặc thấp hơn, điều này không quan trọng, miễn là các bạn chọn được khu vực bán xuất sắc và chất lượng nhé.

Hoặc chúng ta cũng có thể mua ngay lập tức tại những trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada với khá nhiều lựa chọn, giá tốt, chất lượng, bảo đảm hàng, đổi trả hàng miễn giá tiền nhé, nên bạn cứ im tâm.

Theo dõi trang fanpage facebook của vật liệu Giá giỏi tại đây nhé: https://www.facebook.com/gdtxquangbinh.edu.vnm

Dưới đấy là những shop bán Sữa Tươi Pure Milk Full Cream UY TÍN nhé.


Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
30.000₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa Tươi "PURE MILK" mặt hàng NHẬP KHẨU trường đoản cú ÚC
Sữa Tươi "PURE MILK" sản phẩm NHẬP KHẨU trường đoản cú ÚC
33.990₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk - Full Cream Milk 1L
49.645₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa tươi Pure Milk nhập khẩu từ Úc - hộp 1L
Sữa tươi Pure Milk nhập vào từ Úc - vỏ hộp 1L
63.488₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk 1L
Sữa tươi nguyên kem Pure Milk 1L
79.145₫
in stock
TỚI NƠI BÁN
Shopee.vn
10ĐÁNH GIÁ
Sữa Tươi Pure Milk dòng sữa được nhập vào từ Úc, một loại sản phẩm đến từ thiên nhiên giỏi cho mức độ khỏe, lựa chọn bậc nhất của các tiệm cà phê, trà sữa,....
Điểm Đánh Giá
9.5
Price History
-
Đánh giá bán (0)

User Reviews


0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
BÌNH LUẬN

There are no review yet.


Be the first to review “SỮA TƯƠI PURE MILK” Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Your Rating
Rate…Perfect
Good
Average
Not that bad
Very Poor

Your reviews *


Name *

Email *

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình để ý này cho lần comment kế tiếp của tôi.


thành phầm liên quan tiền
SỮA TƯƠI DEVONDALE 200ML NGUYÊN THÙNG
247.500,0₫
địa chỉ to compare
SỮA TƯƠI NGUYÊN KEM ARBOREA
15.000,0₫
địa chỉ to compare
SỮA TƯƠI NGUYÊN KEM DEVONDALE 200ml
38.000,0₫
showroom to compare
SỮA TƯƠI NGUYÊN KEM FRISCHLI
32.000,0₫
add to compare
SỮA TƯƠI NGUYÊN KEM ANCHOR
11.000,0₫
địa chỉ to compare
Deal SỐC vào ngày
- 39%
*

Whipping Cream Anchor 1L


69.000,0₫ 42.000,0₫
Mua Ngay! Ưu đãi sắp đến kết thúc.
Latest Posts
Hoa Đậu Biếc mua ở chỗ nào ? Và tác dụng của loài hoa này
BLOG0
Whipping Cream Mua ở đâu ? những loại kem Whipping Cream thịnh hành nhất
BLOG0
giải pháp làm Pudding ngon – đứng top 7 bí quyết
BLOG0
biện pháp làm Pudding Chanh Dây ngon
BLOG0
cách làm Pudding Dâu Tây
BLOG0

NGUYÊN LIỆU GIÁ TỐT

Nguyên liệu giá xuất sắc là website chăm cung cấp, đánh giá, đối chiếu giá rất tốt về vật liệu pha chế, nguyên vật liệu làm bánh,... để hầu như người có thể mua tại Shopee, Lazada...

Chú ý: cửa hàng chúng tôi không chào bán sản phẩm


Follow chúng tôi tại


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Search for:All categories
DỤNG CỤ LÀM BÁNHNGUYÊN LIỆU LÀM BÁNHNGUYÊN LIỆU trộn CHẾSẢN PHẨM NHẤT HƯƠNGSẢN PHẨM RICH
Log In
Username
Password
Lost Password?
Remember me
Login
Compare items
Total (0)
Compare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *