NẮM CHẮC 9+ CÙNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (30 ĐỀ)

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 là cỗ tổng đúng theo 72 đề thi thân kì 1 lớp 4. Đề thi thân kì 1 toán 4 này sẽ là tài liệu xem thêm hay giúp những thầy cô tất cả cơ sở ra đề kiểm tra, giúp những em học sinh có thêm đề luyện tập nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức Toán 4. Cùng ôn tập thân học kì 1 lớp 4 nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 giữa kì 1


Đề thi thân kì 1 Toán 4

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 theo Thông bốn 22 năm 2022 - 2023Đề ôn thi thân kì 1 Toán 4 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2022 - 2023

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 số ít 1

Stt

Mạch kiến thức, kĩ năng

Câu/ điểm

nút 1

nấc 2

mức 3

nút 4

tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Đọc, viết, đối chiếu số trường đoản cú nhiên; hàng cùng lớp.

- Đặt tính và tiến hành phép cộng, phép trừ các số tất cả đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không thực sự 3 lượt cùng không liên tiếp; giá trị biểu thức

Số câu

3

1

1

1

4

2

Câu số

1,2,3

8

5

7

Số điểm

3

1

1

1

4

2

2

nguyên tố đại lượng: chuyển đổi số đo thời gian đã học; biến hóa thực hiện phép tính cùng với số đo khối lượng.

- Giải việc tìm số trung bình cộng, tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

9

6

10

Số điểm

1

1

1

1

2

3

nhân tố hình học: Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai tuyến phố thẳng song song, vuông góc, tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

Số câu

1

1

Câu số

4

Số điểm

1

1

tổng thể câu

3

1

2

1

1

1

1

6

4

tổng số điểm

3

1

2

1

1

1

1

6

4


Trường tè học....................

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ INăm học: 2022-2023Môn: Toán lớp 4(Thời gian làm bài xích 60 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng của các câu sau.

Bài 1. Số 24 534 142 gọi là: (M1)

A. Nhì mươi bốn nghìn năm trăm cha mươi tứ nghìn một trăm bốn mươi hai

B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm tía mươi tư nghìn một trăm tứ mươi hai

C. Hai mươi tư triệu năm trăm tía mươi tứ nghìn một trăm tư mươi hai

Bài 2. Trong những số 6 532 568; 6 986 542; 8 243 501; 6 503 699 số nhỏ dại nhất là: (M1)

A. 6 532 568

B. 6 986 542

C. 6 503 699

Bài 3. giá trị của chữ số 3 trong số 439 621 là: (M1)

A. 3000

B. 30 000

C. 300 000

Bài 4. Hình tam giác vị trí này có: (M2)

A. 2 góc nhọn, 1 góc vuông.

B. 2 góc tù, 1 góc nhọn.

C. 2 góc nhọn, 1 góc tù.

Bài 5. Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có mức giá trị là: (M2)

A. 211

B. 221

C. 231

Bài 6. Điền số phù hợp vào ô trống: (M3)

a) 1 giờ trăng tròn phút = … … … … phút

b) 4 tấn 543 kg = … … … kg

c) bác Hồ sinh vào năm 1890. Chưng sinh vào chũm kỉ trang bị …………..

II. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN

Bài 7. Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: (M3)

a) 2034 + 2811 + 966

b) 176 + 57 + 324 + 43

Bài 8. Đặt tính rồi tính: (M1)

a) 555 555 + 123 432

b) 678 945 – 446 734

Bài 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 94m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 16m. Tính chiều dài với chiều rộng của miếng vườn đó? (M2)

Bài 10. vấn đáp câu hỏi: (M4)

a) Em nhắc tên 2 hoạt động thực tiễn bao gồm sử dụng đơn vị chức năng đo thời gian là giây.


b) Để tính lượng lúa thu hoạch từng vụ của một gia đình, tín đồ ta thường được sử dụng đơn vị đo khối lượng nào?

Đáp án đề thi số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm

Câu 1: lời giải C (1 điểm)

Câu 2: câu trả lời C (1 điểm)

Câu 3: lời giải B (1 điểm)

Câu 4: câu trả lời C (1 điểm)

Câu 5: đáp án A (1 điểm)

Câu 6:

a) 80 phút (0,3 điểm)

b) 4543kg (0,3 điểm)

c) vậy kỉ XIX (0,4 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) ( Đúng mỗi ý 0,5đ.)

a) 2034 + 2811 + 966

= (2034 + 996) + 2811 (0,25đ)

= 3000 + 2811

= 5811 (0,25đ)

b) 176 + 57 + 324 + 43

= (176 + 324) + (57 + 43) (0,25đ)

= 500 + 100

= 600 (0,25đ)

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm. Đặt tính hoặc tính sai đều cấm đoán điểm.

Câu 9: (1 điểm):

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là:

(94 - 16) : 2 = 39 (m)

Chiều lâu năm mảnh vườn cửa là:

39 +16 = 55 (m).

Hoặc: 94 – 39 = 55 (m).

Đáp số: Chiều dài: 55m;

Chiều rộng: 39m

Mỗi giải thuật và phép tính đúng được 0,5đ

Câu 10: (1 điểm). Từng ý 0,5đ

a) VD: tranh tài thể thao; Trò chơi, …..

b) Tạ

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 số 2

Mạch con kiến thức, khả năng

Số câu, số điểm

mức 1

nấc 2

nấc 3

nấc 4

Tổng

Số học: Biết đọc viết số tới trường triệu, khẳng định giá trị của những chữ số, đối chiếu số tự nhiên. Thực hiện tại thành thạo những phép tính cộng, trừ, nhân, chia số trường đoản cú nhiên; tính giá trị biểu thức bao gồm chứa một chữ. Giải được những bài tập liên quan đến vừa phải cộng, tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

2

2

2

1

7

Số điểm

2

2

2

1

7

Đại lượng và đo đại lượng: Biết thay đổi được các số đo khối lượng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

nhân tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Ma trận câu hỏi đề bình chọn giữa kì 1 môn Toán lớp 4

TT

chủ thể

mức 1

nấc 2

mức 3

nấc 4

Tổng

1

Số học

Số câu

2

2

2

1

7

Câu số

1 - 4

2 - 6

5 - 7

9

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

3

8

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

10

tổng cộng câu

3

3

3

1

10


Câu 1: quý giá của chữ số 9 trong các 924 335 là bao nhiêu?

A. 9B. 900C. 90 000D. 900 000

Câu 2: Số bao gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là:

A. 602 507B. 600 257C. 602 057D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc vậy kỉ đồ vật mấy?

A. Nắm kỉ XVIIIB. Núm kỉ XIXC. Cầm cố kỉ XXD. Cố kỉ XXI

Câu 4: Tính quý hiếm của biểu thức 326 - ( 57 x y ) với y = 3

Câu 5: Viết đơn vị đo phù hợp vào vị trí chấm:

a- 58……. = 580 tạ

b- 5 yến 8kg B. 9kg
C. 21kg
D. 48kg

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 28m. Ví như chiều dài tiết kiệm hơn 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu?

Câu 10:

Trong hình bên có:

☐ góc nhọn

☐ góc vuông

☐ góc tù

☐ góc bẹt

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: Tính cực hiếm của biểu thức 326 - ( 57 x y) cùng với y = 3

Với y = 3, ta có: 326 - ( 57 x 3 ) = 326 - 171 = 155 (1 điểm)

Câu 5: Điền đơn vị đo tương thích vào khu vực chấm: (1 điểm)

a- 58 tấn = 580 tạ

b- 5 yến 8kg 2 )

Đáp số: 33m 2

Câu 10: (1 điểm)

Trong hình bên có:

4 góc nhọn2 góc vuông1 góc tù1 góc bẹt

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì một số 3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm, câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số tự nhiên và thoải mái và phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên

Số câu

2

1

1

1

3

1

Câu số

1,3

9

2

11

1,3,2

9

Số điểm

1

1

0,5

1

1,5

1

2.Đại lượng và đo đại lượng: Bảng đơn vị chức năng đo đại lượng; giây , cố gắng kỉ

Số câu

1

1

2

Câu số

4

8

4,8

Số điểm

0,5

1

1,5

3.Hình học:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai tuyến phố thẳng tuy vậy song, chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông

Số câu

2

2

Câu số

5,6

5,6

Số điểm

2

2

4.Giải toán: Giải việc về tra cứu số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

10

7

10

Số điểm

1

2

1

2

TỔNG

Số câu

3

1

4

1

1

1

8

3

Câu số

1,3,4

9

2,5,6,8

7

10

11

1,2,3,4,5,6,7,8

9,10,11

Số điểm

1,5

1

3,5

1

2

1

6

4


PHẦN I: Trắc nghiệm . Hãy khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (6 điểm)

Câu 1. M1

Số tất cả “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 2. M2

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

A. 211 B. 221 C. 231 D. 241

Câu 3. M1

Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:

A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000

Câu 4. M1

2 phút rưỡi = ................... Giây là:

A. 30 B. 150 C. 210 D. 130

Câu 5. M2

Hình bên có …..

A. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông cùng một góc nhọn

B. 1 góc bẹt, một góc tù, 4 góc vuông cùng hai góc nhọn

C. 1 góc bẹt, năm góc vuông cùng 2 góc nhọn

D. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông và hai góc nhọn

Câu 6. M2

Một miếng đất hình vuông vắn có cạnh là 108 m. Chu vi của mảnh đất đó là:

A. 216 m B. 432 m C. 342 m D. 324m

Câu 7. M3

Trung bình cộng hai số là 1000, biết số trước tiên hơn số trang bị hai là 640. Vậy nhì số đó là:

A. 1230 cùng 689 B.1310 và 689 C. 1320 và 680 D. 1322 và 689

Câu 8 . M2

a) 840 dm = ……………………….m

*
thế kỷ =……….…… năm

b) 2008 kilogam = ………tạ …………….kg 7km 5m = ………………..dm

PHẦN II: trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính M1

a. 518446 + 172529

b. 13058 – 8769

c. 4875 × 3

d. 65840 : 5

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 10 (2 điểm) M3

Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Trường hợp chiều dài bớt đi 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó là bao nhiêu ? bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính giá trị của biểu thức M4

4 x (200 + 50) x ( 1537 – 1537)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án:

PHẦN I: Trắc nghiệm: (6 điểm). Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

A

D

B

A

B

C

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: (1 điểm) mỗi câu viết và đúng là 0.25 điểm

a) 840 dm = 84 m

*
vậy kỷ = 25 năm

b) 2008 kilogam = trăng tròn tạ 8 kg 7km 5m = 70 050 dm

PHẦN 2: từ bỏ luận (4 điểm).

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (1 điểm).

Mỗi câu viết chính xác là 0.25 điểm

a. 690 975

b. 4 289

c. 14 625

d. 13 168

Câu 10. (2 điểm).

Giải.

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

28 : 2 = 14 (m) (0. 5điểm)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

(14 + 8) : 2 = 11(m) (0. 5điểm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

11 - 8 = 3 (m) (0. 5điểm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 3 = 33 () (0.5điểm)

Đáp số: 33

Câu 11. (1 điểm).

4 x (200 +50) x ( 1 537- 1 537)

= 4 x (200 +50) x 0

= 0

Đề ôn thi thân kì 1 Toán 4 năm 2022 - 2023

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 1

Câu 1: (M1-1 điểm)

a. Số 37 682 900 được gọi là:

A. Tía mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nhì nghìn chín trăm

B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi nhì chín trăm

C. Bố mươi bảy triệu sáu tám nhì nghìn chín trăm

D. Cha mươi bảy triệu sáu trăm tám nhì nghìn chín trăm đối chọi vị

b. Số ba trăm linh năm triệu bốn trăm sáu mươi nhì nghìn tám trăm mười cha được viết là:

A. 305 420 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)

a. Số phù hợp để điền vào vị trí chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số phù hợp để điền vào vị trí chấm 3 năm 8 tháng = … mon là:

A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) dòng nào tiếp sau đây nêu đúng số các góc gồm trong Hình 1?

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm)

Số thích hợp điền vào khu vực chấm 1 phút 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)

a. Hàng số nào tiếp sau đây được viết theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; đôi mươi 758; trăng tròn 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Cực hiếm của chữ số 3 trong các 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cộng của nhì số bởi số lớn số 1 có 2 chữ số. Biết một số bằng 100. Tìm kiếm số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần trường đoản cú luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) một lớp học bao gồm 36 học sinh, trong những số ấy số học viên nữ nhiều hơn thế nữa số sinh nam giới 6 em. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật bao gồm chiêu dài là 12m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi thân học kì 1 lớp 4

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

a

b

a

b

a

b

Đáp án

A

C

D

A

C

B

B

C

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS để tính và triển khai mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải thuật và phép tính tính số HS nữ được 0, 5 điểm

- HS viết đúng câu giải thuật và phép tính số HS nam giới được 0,5 điểm

Bài giải

Số học sinh nữ là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học sinh)

Chiều rộng của sân trường là:

21 - 6 = 15 (học sinh)

Đáp số: 21 học viên nữ; 15 học sinh nam

Câu 9: (1 điểm)

- HS viết đúng câu lời giải và phép tính tính chiều rộng lớn được 0, 25 điểm

- HS tính đúng câu giải mã và phép tính diện tích s HCN được 0,5 điểm

- HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng của HCN là:

12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của HCN là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng cách thuận lợi nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Trên đây là đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán có đáp án cụ thể kèm theo. Các em học sinh tham khảo bộ đề ôn tập môn Toán lớp 4 dưới đây để củng cố, hệ thống lại toàn cục kiến thức đang học, chuẩn bị cho bài bác thi, bài kiểm tra chuẩn bị tới.

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

Phần I: Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 phát âm là:

a. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.

b. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai

c. Bốn mươi bảy nghìn không trăm tía mươi hai

d. Bốn mươi bảy nghìn tía trăm ko mươi hai

Câu 2: trong số số 678387 chữ số 6 ở mặt hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

C. Sản phẩm nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm ngàn nghìn, lớp solo vị

Câu 3: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: công dụng của các phép tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: search x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thư viện tất cả 1800 cuốn sách, trong số ấy số sách giáo khoa nhiều hơn nữa số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi vào thư viện bao gồm bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 3

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

Đọc sốViết số
Mười triệu tám trăm linh cha nghìn sáu trăm nhị mươi.

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi nghìn và tám 1-1 vị

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3.

Xem thêm: 99+ Bài Tập Toán Cho Trẻ 5-6 Tuổi Rèn Luyện Tư Duy Hiệu Quả, 99+ Bài Tập Toán Tư Duy Cho Trẻ 5 Tuổi

Điền tên thường gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Mang lại hình chữ nhật (Như hình vẽ bên)

a) Cạnh AB song song với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : .......................................

Bài 5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... Kg. Số điền vào vị trí ....... Là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 giờ 15 phút = ......... Phút. Số điền vào nơi ........ Là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) trung bình cộng của những số: 364; 290 với 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu thích hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường đái học có 445 học sinh, số học viên nữ thấp hơn số học sinh nam là 13 bạn. Tra cứu số học viên nam, học viên nữ vào trường.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 4

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng.

1/ quý hiếm của chữ số 5 trong số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn nhất trong những số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kilogam = …… kg. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số phù hợp cần điền vào chổ chấm là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ vừa đủ cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: mang đến hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh song song là:

b/ những cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tù nhân là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng 15 cm.

Câu 4: hiện giờ tổng số tuổi bà mẹ và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi bé và tuổi mẹ.

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 5

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm bốn mươi triệu tía trăm nghìn tứ trăm : ........................

b) Chín trăm triệu không trăm linh chín ngàn tám trăm mười: ........ ................

Đọc những số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết từng số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 1 phút =...........giây

1/2 phút = ............giây

b) 1 chũm kỉ =...........năm

1/4 ráng kỉ =............năm

Câu 4. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kg =...........kg

b) 8 tạ =............kg

1 tấn 65kg =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. vào vườn đơn vị Nam có 120 cây cam và cây bưởi, trong đó số cây cam nhiều hơn thế nữa số cây bưởi là 20 cây. Hỏi vào vườn bên Nam tất cả bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi?

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 6

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng

A. 6kg 5g = ........................g. Số điền vào nơi chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút 5 giây = ............................giây. Số điền vào vị trí chấm là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mảnh vườn hình vuông vắn có cạnh 8 m. Diện tích hình vuông vắn là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc những số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................

Viết các số sau:

Ba mươi sáu nghìn tứ trăm: ...........................................................................

Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền dấu tương thích vào nơi chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp những số theo lắp thêm tự từ lớn đến bé.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Bài 2: bài bác toán:

Một lớp học tất cả 36 học tập sinh, trong đó số học sinh nữ nhiều hơn nữa số sinh phái mạnh 6 em. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 7

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn nhì trăm linh bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: quý hiếm của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn nhất trong số số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8 tấn 55 kilogam = ...... Kilogam . Số đề nghị điền vào nơi chấm là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... Giây. Số phải điền vào nơi chấm là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kg ..... 95 kg. Dấu bắt buộc điền vào vị trí chấm là:

A. >

B. 2

D. 24cm2

Bài 8: đến hình bên:

Cạnh AD tuy vậy song cùng với cạnh nào bên dưới đây?

A. BC

B. AB

C. CD

D. DA

PHẦN II: từ bỏ luận:

Bài 1: Thực hiện những phép tính sau (có để tính): (2điểm)

569564 + 310652

45000 – 21306

2570 x 5

41272 : 4

Bài 2: Chiều cao của chúng ta Mai, Lan, Thúy, Cúc với Hằng theo thứ tự là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm với 132 cm. Hỏi mức độ vừa phải mỗi bạn cao từng nào xăng- ti- mét?

Bài 3: Tuổi người mẹ và tuổi con cộng lại được 41 tuổi. Người mẹ hơn bé 27 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn khác

Tham khảo toàn thể đề thi trên file mua về.

Đề thi thân kì 1 môn toán lớp 4 bao gồm 72 đề thi. Từng đề thi bao gồm 2 phần Trắc nghiệm với Tự luận với các dạng kỹ năng và kiến thức trong tâm, chi tiết cho từng bài xích học, rèn luyện năng lực giải Toán về số từ nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, biểu đồ, search số vừa đủ cộng,.... Cùng luyện tập đề thi giữa kì 1 toán 4 năm 2022-2023 cùng với Vn
Doc nhé.

Đề đánh giá giữa kì 1 lớp 4 mà lại Vn
Doc biên soạn gồm đáp án và luôn luôn biên biên soạn theo Thông tư mới nhất. Cùng tìm hiểu thêm những đề thi lớp 4 thân học kì 1 hay duy nhất và chất lượng nhất nhé.

Ngoài ra, những em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể bài viết liên quan đề thi học tập kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, giờ Việt, giờ Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

A. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn Toán B. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 - Môn giờ đồng hồ Việt C. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 - Môn tiếng Anh
Năm học tập 2022 - 2023 cũng đã trôi sang 1 tháng, các bạn học sinh đã và đang tiến hành bước đầu ôn tập để soát sổ giữa kì 1. Hiểu được điều này,gdtxquangbinh.edu.vnxin gửi đến các bạn Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán,môn giờ đồng hồ Việt với môn giờ Anh năm học 2022 - 2023 được biên soạn theo chương trình new nhất, từ bỏ đó cung ứng các em lý thuyết kiến thức, sắp xếp thời hạn làm bài phù hợp nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
*

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 1

Phần I: Hãy khoanh vào nơi đặt trước những câu vấn đáp đúng.Bài 1.a) Số “ tía triệu ko trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:A. 300028604 B. 30028604 C. 3028604 D. 30286040b) Số bự nhất trong số số 5571; 6571; 5971; 6570A. 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570Bài 2.a) cho thấy 56031 = 50000 + … + 30 + 1. Số thích hợp để viết vào nơi trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000b) bác Hồ ra đi tìm đường cứu giúp nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ nào?
A. XVIII B. XVI C. XXI D. XXBài 3.a) 4 tấn 29 kg =..........kg? Số phù hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 429 kilogam B. 4029 kilogam C. 4290kg D. 40029 kgb) 2 ngày 18 tiếng =.............giờ
A. 62 tiếng B. 48 giờ đồng hồ C. 56 giờ D. 66 giờ
Phần II: từ bỏ luận1) Đặt tính rồi tính.a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 52) tra cứu x:a) x – 363 = 975 b) 815 – x = 2073) Tìm bằng cách thuận luôn thể nhất.a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 14) Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 22m.Chiều dài hơn chiều rộng lớn 10 m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó...............................................................................​

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 2

Phần I. TRẮC NGHIỆM1/ giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là:2/ Số mập nhất trong số số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kilogam = …… kg. Số phù hợp cần điền vào địa điểm chấm là:4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số tương thích cần điền vào khu vực chấm là:5/ mức độ vừa phải cộng của các số 10; 30; 50; 70 là:a) 40 b) 30 c) đôi mươi d) 10Phần II. TỰ LUẬNCâu 1. Đặt tính rồi tính.a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251Câu 2. Cho hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy nhiên song là:………………b/ những cặp cạnh vuông góc là: …………c/ Góc tội nhân là góc:………………………...d/ Góc nhọn là góc: …………………….Câu 3. Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 cm, chiều rộng lớn 15 cm.Câu 4. Bây giờ tổng số tuổi chị em và tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con thấp hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi mẹ.

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 3

Câu 1. Viết những số sau đây:a) Năm trăm tư mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm: ………………………...b) Chín trăm triệu không trăm linh chín ngàn tám trăm mười: ……………….Câu 2. Viết mỗi số thành tổng:a) 75 485 = …………………………………………………………………b) 855 036 = ……………………………………………………………….Câu 3. Viết số thích hợp vào nơi chấm:a) 1 phút = … giây
Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 năm 2021 có ma trận (15 đề)phút = … giâyb) 1 nạm kỉ = … năm
Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì một năm 2021 tất cả ma trận (15 đề)thế kỉ = … năm
Câu 4. Viết số tương thích vào nơi chấm:a) 4 yến = ………. Kilogam 1 tạ 5kg = …………. Kgb) 8 tạ = ………. Kilogam 1 tấn 65kg = ………. Kg

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 4


Phần 1. Trắc nghiệm​Bài 1. Khoanh vào câu vấn đáp đúng6kg 5g = …. G. Số điền vào vị trí chấm là:a) 6005 b) 605 c) 651 phút 5 giây = …. Giây. Số điền vào vị trí chấm là:a) 650 b) 65 c) 56Một mảnh vườn hình vuông vắn có cạnh 8 m. Diện tích hình vuông vắn là:a) 32 mét vuông b) 64 mét vuông c) 16 m2Trung bình cộng của 3 số 45, 55, 65 là:a) 45 b) 55 c) 50Bài 2. Đọc các số sau:46 307: .............................................................................................................125 317: ...........................................................................................................Viết những số sau:Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: ...........................................................................Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................Bài 3. Điền dấu phù hợp vào vị trí chấm:89 999 ……….. 90 000 89 800 ………. 89 786Bài 4. Xếp những số theo máy tự từ béo đến bé.6750, 7650, 6507, 7560Phần 2. Từ luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *