Cho 29G Hỗn Hợp Al Cu Ag

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho 29g láo hợp tất cả Al, Cu cùng Ag tác dụng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M nhận được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm NO và N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Quý giá của m là: A. 91. B. 97,2 C. 98,2 D....

Bạn đang xem: Cho 29g hỗn hợp al cu ag


Cho 29g láo hợp gồm Al, Cu cùng Ag tính năng vừa đầy đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M chiếm được dung dịch cất m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) có NO với N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Quý hiếm của m là:

A. 91.

B. 97,2

C. 98,2

D. 98,75


*

*

Cho 29 gam láo lếu hợp tất cả Al, Cu với Ag chức năng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là A. 98,20. B. 97,20. C. 98,75. D....

Cho 29 gam lếu láo hợp gồm Al, Cu với Ag chức năng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý hiếm của m là

A. 98,20.

B. 97,20.

C. 98,75.

D. 91,00.


n
HNO3 lúc đầu = 1,425

MX = 32,8; áp dụng sơ đồ vật đường chéo ⇒ n NO = 0,2 ; n N2O = 0,05

Ta có n
NO3- trong muối kl = ne = 8n
N2O + 8n
NH4NO3

Bảo toàn yếu tố N: n
HNO3 ban sơ = n NO + 2n N2O + 2n NH4NO3 + n NO3- trong muối hạt KL

⇒ n
HNO3 thuở đầu = 4 n
NO + 10 n
N2O + 10 n
NH4NO3

⇒ n
NH4NO3 = 0,0125

⇒ n
NO3-/muối KL= 1,1

⇒ m = m
NO3-/muối kl + m
KL + m
NH4NO3 = 1,1.62 +29 + 0,0125.80 = 98,2g

Đáp án A.


Cho 29 gam lếu hợp gồm Al, Cu và Ag chức năng vừa đầy đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch cất m gam muối với 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý hiếm của m là A. 98,20 B. 97,20 C. 98,75 D....

Cho 29 gam láo lếu hợp có Al, Cu với Ag tác dụng vừa đầy đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch cất m gam muối cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Quý hiếm của m là

A. 98,20

B. 97,20

C. 98,75

D. 91,00


n
HNO3 ban đầu= 1,425

MX= 32,8; thực hiện sơ vật đường chéo &r
Arr; n NO =0,2; n
N2O= 0,05

Ta có n
NO3- trong muối hạt kl= ne= 8n
N2O+ 8n
NH4NO3

Bảo toàn yếu tắc N: n
HNO3 ban đầu= n
NO+ 2n
N2O+ 2n
NH4NO3+ n
NO3- trong muối hạt KL

&r
Arr; n
HNO3 ban đầu= 4 n
NO+ 10 n
N2O+ 10 n
NH4NO3

&r
Arr; n
NH4NO3= 0,0125

&r
Arr; n
NO3-/muối
KL= 1,1

&r
Arr; m = m
NO3-/muối kl + m
KL+m
NH4NO3= 1,1.62 +29 + 0,0125.80 = 98,2g

Đáp ánA.


Cho 29 gam láo hợp bao gồm Al, Cu cùng Ag tính năng vừa đầy đủ với 950 ml hỗn hợp H N O 3 1,5M, nhận được dung dịch đựng m gam muối cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có NO và N 2 O . Tỉ khối của X đối với H 2 là 16,4. Quý giá của m là

A. 98,20

B. 97,20

C. 98,75

D. 91,00


Cho 29g lếu hợp bao gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950ml dung dịch HNO3 1,5M nhận được dung dịch cất m(g) muối với 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là: A. 91 B. 98,2 C. 97,2 D....

Xem thêm: Top 50 mẫu sơ đồ tư duy đẹp, top 50 mẫu trang trí sơ đồ tư duy đẹp nhất


Cho 29g lếu hợp tất cả Al, Cu, Ag công dụng vừa đủ với 950ml dung dịch HNO3 1,5M nhận được dung dịch chứa m(g) muối và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Cực hiếm của m là:

A. 91

B. 98,2

C. 97,2

D. 98,75


Đáp án : B

n
X = 0,25 mol ; MX = 32,8g => n
NO = 0,2 ; n
N2O = 0,05 mol

n
HNO3 = 4n
NO + 10n
N2O + 10n
NH4NO3 trường hợp có

=> n
NH4NO3 = 0,0125 mol

=> ne trao đỏi = n
NO3 muối bột KL = 3n
NO + 8n
N2O + 8n
NH4NO3 = 1,1 mol

=> m = m
KL + m
NO3 muối bột KL + m
NH4NO3 = 98,2g


Cho 29 gam láo hợp bao gồm Al, Cu và Ag công dụng vừa đầy đủ với 950ml hỗn hợp HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là A. 98,20 B. 97,20 C. 98,75...

Cho 29 gam hỗn hợp có Al, Cu với Ag công dụng vừa đầy đủ với 950ml dung dịch HNO3 1,5M, nhận được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) có NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý hiếm của m là

A. 98,20

B. 97,20

C. 98,75

D.91,00


Cho 36 gam hỗn hợp có Al, Cu và Ag chức năng vừa đủ với 1lít dung dịch H N O 3 1,6M, chiếm được dung dịch chứa m gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm NO và N 2 O . Tỉ khối của X đối với H 2 là 18,5. Giá trị của m là

A. 114,12

B. 115,72

C. 98,75

D. 113,5


Cho 26,3 gam lếu láo hợp gồm Al, Cu với Ag chức năng vừa đầy đủ với 1,18 lít dung dịch HNO3 1,0M nhận được dung dịch đựng m gam muối cùng 8,064 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm NO và NO2. Tỷ khối của X so với H2 là 19. Quý hiếm của m là A. 76,08. B. 76,70 C. 70,94 D....

Cho 26,3 gam lếu hợp gồm Al, Cu cùng Ag tính năng vừa đầy đủ với 1,18 lít hỗn hợp HNO3 1,0M nhận được dung dịch chứa m gam muối với 8,064 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có NO và NO2. Tỷ khối của X so với H2 là 19. Quý hiếm của m là

A. 76,08.

B. 76,70

C. 70,94

D. 75,90


Cho 29g lếu hợp gồm Al, Cu, Ag chức năng vừa đủ với 950ml dd HNO3 1,5M, thu được dd chứa mg muối với 5,6l các thành phần hỗn hợp khí X(đktc) bao gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Cực hiếm của m là


Cho 9,55 gam hỗn hợp có Mg, Al với Zn tính năng vừa đủ với 870 ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,06 mol tất cả hổn hợp khí N2 cùng N2O. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí so với H2 là 20,667. Quý giá của m là A. 54,95 B. 42,55 C. 40,55 D....

Cho 9,55 gam lếu láo hợp có Mg, Al cùng Zn công dụng vừa đầy đủ với 870 ml hỗn hợp HNO3 1M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối với 0,06 mol các thành phần hỗn hợp khí N2 cùng N2O. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí so với H2 là 20,667. Quý hiếm của m là

A. 54,95

B. 42,55

C. 40,55

D. 42,95


tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Câu 368307: Cho 29 gam hỗn hợp có Al, Cu, Ag chức năng vừa đủ với V lít hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa 174,04 gam muối với 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp X tất cả hai khí không màu ko hóa nâu ngoại trừ không khí. Tỉ khối của X so với H2 bởi 18,8. Quý giá của V là

A. 1,90.

B. 1,75.

C. 1,14.

D. 1,15.


X gồm hai khí ko màu không hóa nâu ngoài không khí với MX = 37,6 đề xuất X gồm 2 khí là N2 cùng N2O

→ Số mol N2O và N2

Nếu phản nghịch ứng không tạo thành NH4+:

QT nhận e: 2N+5 + 8e → 2N+1 2N+5 + 10e → N2

→ n
NO3 (muối) = ne dìm = 8n
N2O + 10n
N2

→ mmuối = m
KL + m
NO3(muối) ≠ mmuối thực tế

=> phản bội ứng bao gồm tạo muối bột NH4+

Đặt số mol của NH4NO3 là x mol

QT nhấn e:

2N+5 + 8e → 2N+1

2N+5 + 10e → N2

N+5 + 8e → N-3

Bảo toàn e tất cả ne nhận = ne nhường = n
NO3(muối kim loại)

→ mmuối = m
KL + m
NH4NO3 + m
NO3 (kim loại) = 174,04 → x

Bảo toàn yếu tố N: n
HNO3 = n
NO3(muối kim loại) + 2n
NH4NO3 + 2n
N2 + 2n
N2O


Đáp án : A
(39) phản hồi (0) giải thuật

Giải chi tiết:

X tất cả hai khí ko màu ko hóa nâu ngoài không khí cùng MX = 37,6 bắt buộc X bao gồm 2 khí là N2 (a mol) cùng N2O (b mol)

Ta có: a + b = 0,25 cùng 28a + 44b = 0,25.37,6 => a = 0,1 với b = 0,15

Nếu bội phản ứng không tạo ra NH4+:

QT thừa nhận e:

2N+5 + 8e → 2N+1

2N+5 + 10e → N2

→ n
NO3 (muối) = ne nhận = 8n
N2O + 10n
N2 = 8.0,15 + 10.0,1 = 2,2 mol

→ mmuối = m
KL + m
NO3(muối) = 29 + 2,2.62 = 165,4 gam ≠ 174,04 gam

=> phản ứng tất cả tạo muối NH4+

Đặt số mol của NH4NO3 là x mol

QT dìm e:

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

2N+5 + 10e → N2 (N2)

N+5 + 8e → N-3 (NH4+)

Bảo toàn e: ne dìm = ne nhường = n
NO3(muối kim loại) = 8n
N2O + 10n
N2 + 8n
NH4+ = 8x + 2,2 (mol)

→ mmuối = m
KL + m
NH4NO3 + m
NO3 (kim loại) → 29 + 80x + 62(8x + 2,2) = 174,04 → x = 0,015

Bảo toàn yếu tố N: n
HNO3 = n
NO3(muối kim loại) + 2n
NH4NO3 + 2n
N2 + 2n
N2O = 2,85 mol

→ V = 2,85 : 1,5 = 1,9 lít 


lời giải sai Bình thường tương đối hay khôn cùng Hay
Xem comment
*
*
*
*
*
*
*
*

thắc mắc trước Câu tiếp theo sau


Hỗ trợ - phía dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

gdtxquangbinh.edu.vn

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng ký nhận bốn vấn
*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - đường dây nóng: 1800.6947

gdtxquangbinh.edu.vn

Văn phòng: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cầu giấy - Hà Nội


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI XEM NHIỀU

  • Công dụng của 5 loại Đậu và các bài thuốc dân gian, bột ngũ cốc 5 loại Đậu dinh dưỡng cao nên sử dụng

  • 12 chiến công của hercules, 12 chiến công của hercule ebook

  • Các local brand việt nam giá rẻ bạn nên biết!, just a moment

  • Tháng 10 là tháng con gì ? tháng 10/2022 Âm là tháng mấy dương?

  • Các dấu thanh trong tiếng việt : hướng dẫn phát âm cho người nước ngoài

  • Bài thuyết trình về trang phục tái chế của lớp 3d2, thuyết trình thời trang tái chế hài hước

  • Bộ đề thi topik tiếng hàn sơ cấp 1, bộ đề thi topik i

  • Cách mặc quần legging đẹp cực sành điệu và chanh sả, #55 cách phối đồ cực sành điệu