MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO VỀ PH, GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 NÂNG CAO

• bài xích 1: Sự điện li • bài 2: Phân loại những chất năng lượng điện li • bài xích 3: Axit, bazơ với muối • bài xích 4: Sự điện li của nước. P

Bạn đang xem: Mục lục giải bài tập sgk hóa học 11 nâng cao

H. Chất chỉ thị axit – bazơ • bài xích 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối • bài 6: bội phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất điện li. • bài 7: Luyện tập: bội phản ứng thảo luận ion vào dung dịch những chất điện li

Chương 2: team Nitơ


• bài xích 9: khái quát về team nitơ • bài bác 10: Nitơ • bài xích 11: Amoniac với muối amoni • bài 12: Axit nitric cùng muối nitrat • bài 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ cùng hợp chất của nitơ • bài bác 14: Photpho • bài xích 15: Axit photphoric với muối photphat • bài bác 16: Phân bón chất hóa học • bài bác 17: Luyện tập: đặc điểm của photpho và những hợp hóa học của photpho

Chương 3: đội Cacbon


• bài xích 19: bao hàm về nhóm cacbon • bài xích 20: Cacbon • bài bác 21: Hợp chất của cacbon • bài 22: Silic với hợp chất của silic • bài bác 23: Công nghiệp silicat • bài xích 24: Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic với hợp hóa học của chúng

Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ


• bài bác 25: chất hóa học hữu cơ và hợp hóa học hữu cơ • bài bác 26: Phân nhiều loại về gọi tên hợp hóa học hữu cơ • bài xích 27: so sánh nguyên tố • bài xích 28: cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài bác 29: luyện tập chất hữu cơ, bí quyết phân tử • bài xích 30: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài 31: làm phản ứng cơ học • bài xích 32: Luyện tập cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no


• bài bác 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân cùng danh pháp • bài bác 34: Ankan: cấu tạo phân tử và đặc điểm vật lí • bài bác 35: Ankan: đặc điểm hóa học, điều chế và áp dụng • bài 36: Xicloankan • bài xích 37: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon ko no


• bài xích 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân • bài xích 40: Anken: tính chất hóa học, pha trộn và vận dụng • bài bác 41: Ankađien • bài 42: khái niệm về tecpen • bài 43: Ankin • bài bác 44: luyện tập Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocabon thơm - mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên


• bài xích 46: Benzen và ankylbenzen • bài 47: Stiren với naphtalen • bài 48: mối cung cấp hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên • bài xích 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon thơm cùng với hiđrocacbon no với không no

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol


• bài bác 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon • bài 52: luyện tập Dẫn xuất halogen • bài bác 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, đặc điểm vật lí. • bài 54: Ancol: đặc điểm hóa học, pha trộn và vận dụng • bài bác 55: Phenol • bài bác 56: luyện tập Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài xích 58: Anđehit cùng xeton • bài xích 59: rèn luyện Anđehit cùng xeton • bài xích 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp và đặc điểm vật lí • bài 61: Axit cacboxylic: tính chất hóa học, pha trộn và ứng dụng • bài 62: rèn luyện Axit cacboxylic

Xem thêm: 6 công thức hướng dẫn cách làm bánh giảm cân : 4 cách làm siêu dễ, siêu ngon

Mục lục Giải bài bác tập SGK hóa học 11 cải thiện theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: đội Nitơ •Chương 3: nhóm Cacbon •Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hiđrocacbon no •Chương 6: Hiđrocacbon ko no •Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Chương 1: Sự điện li

bài bác 1: Sự năng lượng điện li bài bác 2: Phân loại các chất điện li bài xích 3: Axit, bazơ với muối bài xích 4: Sự điện li của nước - p
H - chất chỉ chỉ thị axit-bazơ bài 5: rèn luyện Axit, bazơ với muối bài xích 6: bội phản ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện li bài bác 7: luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Chương 2: team Nitơ

bài xích 9: khái quát về team nitơ bài bác 10: Nitơ bài 11: Amoniac và muối amoni bài xích 12: Axit nitric với muối nitrat bài xích 13: Luyện tập đặc thù của nitơ với hợp chất của nitơ bài bác 14: Photpho bài bác 15: Axit photphoric cùng muối photphat bài 16: Phân bón hóa học bài bác 17: Luyện tập đặc điểm của photpho và các hợp chất của photpho

Chương 3: team cacbon

bài 19: bao gồm về nhóm cacbon bài bác 20: Cacbon bài bác 21: Hợp hóa học của cacbon bài xích 22: Silic với hợp chất của silic bài 23: Công nghiệp silicat

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

bài xích 25: chất hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ bài 26: Phân các loại và điện thoại tư vấn tên hợp chất hữu cơ bài bác 27: so sánh nguyên tố bài xích 28: công thức phân tử hợp chất hữu cơ bài xích 29: luyện tập chất hữu cơ, cách làm phân tử bài bác 30: cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ bài xích 31: phản bội ứng hữu cơ bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

bài xích 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp bài xích 34: Ankan - cấu tạo phân tử và đặc điểm vật lí bài 35: Ankan - đặc thù hóa học, điều chế và áp dụng Bài 36: Xicloankan bài xích 37: luyện tập Ankan và xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

bài bác 39: Anken - Danh pháp, kết cấu và đồng phân bài bác 40: Anken - Tính chất, pha chế và vận dụng Bài 41: Ankađien bài bác 42: định nghĩa về tecpen bài bác 43: Ankin bài bác 44: luyện tập hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên

bài xích 46: Benzen và ankylbenzen bài bác 48: mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

bài xích 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài xích 52: rèn luyện dẫn xuất hiđrocacbon bài bác 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí bài bác 54: Ancol - đặc thù hóa học, pha trộn và áp dụng Bài 55: Phenol bài bác 56: rèn luyện ancol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

bài xích 58: Anđehit và xeton bài bác 59: rèn luyện Anđehit và xeton bài bác 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí bài xích 61: Axit cacboxylic - đặc thù hóa học, pha trộn và ứng dụng Bài 62: rèn luyện Axit cacboxylic

Giải bài tập Hóa 11 | Giải bài xích tập Hóa 11 nâng cao | Để học xuất sắc hóa học tập 11

Ngoài giải bài bác tập chất hóa học 11 vào SGK, Vn
Doc thuộc em giải bài tập hóa 11 sách nâng cao. Mời chúng ta tham khảo giải đáp giải bài tập Hóa 11 nâng cấp qua các bài viết dưới đây.


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *