Quy chế đào tạo

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo

11/3/2014 10:44:36 AM

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Văn bản hợp nhất ban hành ngày 25/04/2014)

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa học vừa làm

9/29/2014 7:39:59 AM

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa học vừa làm Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học” BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO".

Nội quy học viên

9/29/2014 7:38:53 AM

Nội quy học viên Học viên vào học tập và rèn luyện tại Trung tâm GDTX Quảng Bình cần phải thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Chọn trang
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình