Sứ mạng tầm nhìn

Sứ mạng, tầm nhìn

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng, phát triển trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

         

I. Kế hoạch phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

I. Mục tiêu tổng quát 

1. Trung tâm GDTX tỉnh thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên, tập trung thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các ngành, nghề, chương trình đào tạo liên kết đáp ứng nhu cầu người học; nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước.

2. Thực hiện Thông báo Kết luận số 120-TB/VPTU ngày 26/4/2013 của Văn phòng tỉnh ủy Quảng Bình  về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT Quảng Bình, Trung tâm GDTX tỉnh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nơi tập trung tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và nâng chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phổ cập giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn hóa trường học và góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh;Trung tâm là nơi tổ chức thực hiện các nghiệp vụ sao in, ra đề thi, tổ chức tất cả các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, thi cử của ngành... 

II. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

1. Công tác liên kết đào tạo.

a. Thực hiện cho các đối tượng ngoài xã hội, đáp ứng nhu cầu người học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức các ban ngành.

Quy mô thực hiện hàng năm khoảng 200- 300 học viên theo học các lớp cao đẳng và đại học;

b. Đào tạo nâng chuẩn nhà giáo các cấp học MN, TH, THCS: quy mô 50-100học viên/năm.

2. Công tác bồi dưỡng.

a. Đối tượng.

Cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên toàn ngành hơn 18.000 người, tập trung vào các đối tượng:

- Cán bộ, công chức, thuộc Sở, Ngành giáo dục các huyện, thành phố, thị xã.

- Cán bộ, viên chức quản lý trường học, giáo viên các ngành học, cấp học.

- Nhân viên trường học: Văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế, thí nghiệm, thư viện, thiết bị, bảo vệ, phục vụ, tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp.

b. Nội dung bồi dưỡng.

 Bồi dưỡng quản lý giáo dục:

- Cho Hiệu trưởng (Giám đốc), các Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc) và giáo viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý bậc học Mầm non, phổ thông đảm bảo 100%  để cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý; cập nhật các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý mới trong chiến lược đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

 Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tập trung chuẩn trình độ chính trị cho CBQL và cán bộ trong quy hoạch; bồi dưỡng nâng ngạch cho cán bộ viên chức toàn ngành,

- Cho toàn thể các tổ trưởng chuyên môn tất cả các cấp học, bậc học của ngành, cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác quản lý cho Tổ trưởng chuyên môn.

- Đối với Giáo viên chủ nhiệm: Tổ chức bồi dưỡng giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp theo từng bậc học.

Bồi dưỡng thường xuyên:

 -Phục vụ cho 100% CBQL và giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên; các thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, giáo viên Phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với mỗi cấp học (Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non).

 Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ:

- Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức trong quy hoạch, cán bộ đương nhiệm, dự bị các chức danh lãnh đạo, quản lý đủ trình độ về ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chức danh hoặc vị trí việc làm.

- Bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo viên giảng dạy Tiếng Anh để đến năm 2020, tất cả giáo viên Tiếng Anh các bậc học đều đạt chuẩn theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”  theo Quyết định số 1400/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trình độ giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) phải đạt tối thiểu cấp độ B2, giáo viên tiếng Anh cấp Trung học phổ thông (THPT), Giáo dục thường xuyên (GDTX), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) phải đạt cấp độ C1.

    Đào tạo, bồi dưỡng về tin học:

 - Đảm bảo tất cả CBQL có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng dành cho quản lý.

 - Đối với giáo viên: Yêu cầu  giáo viên có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn.

- Đối với nhân viên: Đảm bảo đạt trình độ tin học theo tiêu chuẩn của ngạch, có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của từng chức danh.

 Đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu thực tế:

- Bồi dưỡng thay sách hàng năm cho đội ngũ giáo viên toàn ngành trong chiến lược đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29; bồi dưỡng chuyên đề theo yêu cầu thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè cho đội ngũ giáo viên, nhân viên...

- Trên cơ sở đưa một số CBQLGD chủ chốt, chuyên viên và giáo viên cốt cán đi học tập các mô hình, phương pháp giáo dục tiến tiến ở nước ngoài, tổ chức tập huấn triển khai nghiên cứu vận dụng và nhân rộng trong các cơ sở giáo dục - đào tạo tỉnh Quảng Bình.

 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên trường học:

Bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên trường học (văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, bảo vệ, phục vụ, tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp) có bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp để đáp ứng với nhiệm vụ được phân công.         

3. Phục vụ các hoạt động chuyên, môn nghiệp vụ của ngành:

Ngoài hoạt động đào tạo, bồi dưỡng  theo các nội dung nói trên, Trung tâm còn là nơi tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của ngành:

- Các hội thi: Thi học sinh giỏi toàn tỉnh các cấp học, thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh; thi hội khỏe thể dục thể thao toàn tỉnh...

- Các hội nghị, hội thảo chuyên môn của ngành: nâng cao chất lượng giáo dục, tổ trưởng chuyên môn các bộ môn...

- Phục vụ các hoạt động ra đề, sao in đề thi các kỳ thi cấp tỉnh...

- Phục vụ các cán bộ, giáo viên nghĩ dưỡng, nghĩ chế độ...

- Đón tiếp các đoàn khách của ngành đến tham quan, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm...

4. Về phát triển cơ sở vật chất.

            Xây dựng quy hoạch chi tiết theo định hướng phát triển của trung tâm; tiếp tục cải tạo, đầu tư, nâng cấp cơ sở hiện tại; xây dựng mới một số công trình, khuôn viên đẹp nhằm phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngành trong suốt từng năm học.          

5. Về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

            Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên từng bước được bổ sung đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mở rộng thực hiện chức năng, nhiệm vụ phù hợp giai đoạn phát triển mới.

 Cán bộ quản lý đảm bảo chuẩn về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đào tạo được nâng lên, phấn đấu đến năm 2020, 50-70% cán bộ giáo viên trung tâm có bằng thạc sĩ hoặc đang học cao học.

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình