Lớp LTH và QTVP K56

Điểm học phần

11/16/2015 10:12:23 AM

Điểm học phần Điểm thi học phần các kỳ học

Lịch học kỳ VII

11/8/2014 4:04:22 PM

Lịch học kỳ VII

Danh sách lớp

11/5/2014 4:19:00 PM

Danh sách lớp Lớp LTH&QTVP K56 nhập học vào ngày 08/02/2012. Đến nay (Học kỳ thứ V) sỹ số của lớp là 69 Sinh viên (trong đó có 66 nữ SV và 03 nam SV)

Chọn trang
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình