Tài liệu tổng hợp

Thông tư liên tịch BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh Giáo viên

6/10/2016 7:59:51 AM

Thông tư liên tịch BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh Giáo viên

Các Tin đã đăng

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình