Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo Văn bằng 2

1/7/2015 4:00:17 PM

Quy chế đào tạo Văn bằng 2

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo 11/3/2014 10:44:36 AM
  Nội quy học viên 9/29/2014 7:38:53 AM
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình