Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học năm 2014

11/4/2014 2:57:40 PM

  SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH                        Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 


     Số : ........./ TS – GDTX                         Quảng Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Năm học 2014 -2015, Trung tâm GDTX Quảng Bình liên kết với các Trường Đại học mở các lớp sau:

A. Hệ Vừa học vừa làm:

I. Liên kết với Trường Đại học Vinh mở các lớp:

1. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Luật TH: Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng: Là những người đã có bằng tốt nghiệp TCCN thuộc một trong các chuyên ngành: luật, pháp lý, an ninh, cảnh sát, chính trị - hành chính, dịch vụ - pháp lý, công chứng, kỹ thuật hình sự, điều tra trinh sát an ninh, điều tra trinh sát cảnh sát, quản lý xuất-  nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý trật tự về an toàn giao thông, quản lý  - giáo dục và cải tạo phạm nhân, quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, biên phòng. Ngoài ra những trường hợp có bằng TCCN không thuộc các chuyên ngành trên thì phải học chuyển đổi.

2. Ngành Luật Tổng hợp: Thời gian đào tạo:  4 năm

Đối tượng: Đã có bằng tốt nghiệp THPT, BTTH và tương đương trở lên.

II. Liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh mở lớp Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghệ. Thời gian đào tạo: 15 tháng.

Đối tượng: Là cán bộ công chức viên chức hay người lao động đã tốt nghiệp bằng Cao đẳng kỹ thuật trở lên (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; CNKT điện tử truyền thông; CNTT; Công nghệ chế tạo máy; Kỹ sư chăn nuôi trồng trọt; Công nghệ KT ôtô; Kinh tế (Kế toán, QTKD, KTPT...); Sư phạm KTCN; XD Công trình, DD&CN...; Giao thông cầu đường.

III. Liên kết với trường Đại học Nội Vụ mở lớp Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Lưu trữ học & Quản trị văn phòng: Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng: Đã tốt nghiệp THCN trở lên nằm trong hệ thống Giáo dục Quốc dân.

B.  Hệ Từ xa:

I. Liên kết với Đại học Đà Nẵng mở lớp Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán: Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng: Đã tốt nghiệp bằng THCN trở lên của ngành Kinh tế.

II. Liên kết với Đại học Huế mở lớp Văn bằng 2 ngành Luật tổng hợp: Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng: Đã có bằng tốt nghiệp đại học

* Hình thức tuyển sinh: Đối với các lớp hệ VLVH: thi tuyển; đối với các lớp hệ Từ xa: Xét tuyển qua hồ sơ dự tuyển của Trường Đào tạo.

* Kế hoạch tuyển sinh: Phát hành & thu nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 30/11/2014.

            Dự kiến thi tuyển sinh vào tháng 12/2014; môn thi tuyển sinh: sẽ có thông báo sau.

* Phương thức học và thi: Các ngành Luật, Liên thông Kế toán, Quản trị Văn phòng học và thi vào các ngày cuối tuần; Ngành Liên thông từ CĐ lên ĐH SPKTCN học và thi vào thứ 7, chủ nhật và các kỳ nghỉ hè.

* Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDTX Quảng Bình. TDP 1, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình. (Sau Trạm điện 220KV)  Điện thoại: 052.3.826336 - 3.770485; 0972430839(cô Linh); 01293576364(cô Trang)    Web: gdtxquangbinh.edu.vn

                                                                                                           

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình