Thông báo

Thông báo V/v tập trung thí sinh dự thi liên thông từ TC lên ĐH chuyên ngành GDTH

6/22/2015 1:40:58 PM

Những tệp tin đính kèm:

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình