Kho đề thi

Đề thi tuyển sinh môn NL Kế toán lớp liên thông TC lên ĐH ngành Kế toán

10/8/2014 2:04:06 PM

Đề thi tuyển sinh môn NL Kế toán lớp liên thông TC lên ĐH ngành Kế toán

Đề thi tuyển sinh môn NL Kế toán lớp liên thông TC lên ĐH ngành Kế toán

ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

            CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Câu 1 (2 điểm): Anh(Chị) hãy trình bày PP tài khoản kế toán

Câu 2 (2 điểm): Anh(Chị) hãy trình bày quy trình kế toán

Câu 3 (2 điểm): Anh(Chị) hiểu thế nào về các nguyên tắc kế toán sau: cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng và trọng yếu. Cho ví dụ minh hoạ cho từng nguyên tắc này.

Câu 4 (2 điểm): Anh(Chị) hãy hãy cho 4 ví dụ cụ thể minh hoạ cho 4 mối quan hệ đối ứng kế toán khác nhau và thể hiện chúng trên phương trình kế toán.

Câu 5 (2 điểm): Anh(Chị) hãy phát biểu định nghĩa về kế toán và cho biết những yêu cầu đối với thông tin kế toán

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình